”Vi är mycket oroliga över den nya domen”

Den nya domen från Högsta Förvaltningsdomstolen i juni har redan fått allvarliga konsekvenser för vissa assistansanvändare.
Organisationen Stil uppger nu att Försäkringskassan har stoppat handläggningar av ärenden där personer söker personlig assistans utifrån det femte grundläggande behovet.

– Det är mycket oroande om den här domen leder till en ny tolkning av lagen utifrån en alltför snäv definition av begreppet ”psykisk funktionsnedsättning”, säger Katarina Bergwall, verksamhetsledare på Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Den 1 juli rapporterade Föräldrakraft om den nya domen under rubriken ”Ny dom väntas begränsa personlig assistans”.

Domen gäller en person som var beviljad assistans utifrån det så kallade femte grundläggande behovet som handlar om ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att enbart personer med psykiska funktionsnedsättningar kan åberopa det femte grundläggande behovet.
Enligt ett pressmeddelande från Stil har domen redan lett till stoppad handläggning av ärenden hos Försäkringskassan eftersom man avvaktar nya tillämpningsanvisningar.

Stil varnar för att en snäv tolkning av begreppet psykiska funktionsnedsättningar innebär att vissa grupper kan förlora sina assistanstimmar.

– Begrepp förändras över tid. Definitionen av ”psykisk funktionsnedsättning” får inte påverka tillämpningen av en lag, säger Katarina Bergwall.

– Högsta Förvaltningsdomstolen ger i en tidigare dom en person med ”måttlig utvecklingsstörning och autism” rätt att tillgodoräkna sig det femte grundläggande behovet. Den domen gäller naturligtvis fortfarande. Det visar att den aktuella domen inte kan generaliseras att gälla i alla situationer, säger Katarina Bergwall.

– Om Försäkringskassan gör en snävare tolkning av begreppet ”psykiska funktionsnedsättningar” än vad som var intentionen när lagen skrevs, så kommer lagen att tillämpas mer begränsande än vad som var tänkt. Det är viktigt att förstå att en dom bara kan tolkas om den görs med förståelse för lagtexten så som den var tänkt, säger Katarina Bergwall.