”Vi har fullt fokus på att kämpa för att LSS ska stärkas”

Nu i februari möts juryn för Bästa LSS-kommun för att granska nomineringarna till nya priset. En av nyckelpersonerna är Henrik Petrén, RBU.

Parallellt med juryarbetet är han, och RBU, redo att mobilisera för en hård kamp om framtidens LSS.

HejaOlika bad Henrik Petrén svara på några frågor apropå uppdraget att utse ”Bästa LSS-kommun”.

Förutom juryarbetet – vilka är dina viktigaste uppgifter just nu?

– LSS och personlig assistans är ständigt bland RBU:s absolut viktigaste frågor och särskilt nu när regeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning av lagen. Vår organisation har fullt fokus på att mobilisera ett intensivt opinionsarbete och att förse utredningen med bra underlag för en förstärkt lag.
– Mer än två decennier har gått sedan LSS stiftades och det är välkommet och nödvändigt att nu rätta till det som inte fungerar bra i såväl den statliga som kommunala tillämpningen av lagen.

Har du några råd till kommuner som vill göra ett bra jobb inom LSS-området?

– Utgå från behoven! Det är kärnan i LSS och kan inte upprepas nog många gånger.
– Lyssna på såväl den enskilde som söker insatser som de organisationer som företräder ett större kollektiv när det gäller att utveckla arbetet. Prioritera LSS, utvärdera arbetet och utfallet av det.
– Ett bra jobb inom LSS-området förutsätter att man hela tiden strävar efter att höja nivån, annars är det stor risk att de personer som är i behov av insatserna hamnar utanför och det har vi varken rätt till eller råd med.

Varför är det viktigt att lyfta fram LSS?

– LSS innebar, när den kom, ett stort steg mot ökad frihet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Men det är viktigt att inte slå sig till ro. I takt med att samhället i stort förändras gäller motsvarande även förutsättningarna för de av oss som lever med funktionsnedsättning.  Därför måste även insatser för personer med funktionsnedsättning hela tiden utvecklas för att tillförsäkra alla medborgare goda levnadsvillkor. För att få stöd i hela samhället för det arbetet är det förstås viktigt att lyfta fram allt positivt som lagen innebär.

Vilken praktisk betydelse tror du priset ”Bästa LSS-kommun” kan få?

– Förhoppningsvis kan priset bidra till att visa hur betydelsefull lagen är och hur viktigt det är att kommunerna hela tiden håller i minnet varför den finns och vad som är syftet. Det sätter också fokus på att det är det dagliga arbetet i kommunerna som är avgörande för hur väl lagen fungerar för den enskilde. Det gäller alltifrån långsiktig planering av insatser till utredningar, beslut och praktiskt verkställande. Och inte minst att det är ett område som man inte har råd att slarva med.

Fakta: Henrik Petrén

Generalsekreterare Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Jurist. Stockholm. Lång erfarenhet av LSS i såväl enskilda ärenden som intressepolitiskt arbete.

LÄS MER: Dags att nominera till nya priset Bästa LSS-kommun