Tänker avstå statsbidrag till hab-ersättning även nästa år

– Vi har kommit fram till att det är bättre med långsiktighet och kontinuitet än att tillfälligt höja och sedan sänka habiliteringsersättningen.
Så motiverar Samuel Klippfalk (KD), omvårdnadsnämndens ordförande, att Solna endast använt en tiondel av statsbidraget till habiliteringsersättningen.

Cirka 10 000 kronor vardera och per år hade deltagarna på daglig verksamhet kunnat få ut extra om Solna hade använt hela statsbidraget.

– Vi resonerade kring statsbidraget och kom fram till att vi inte ville göra som exempelvis Västerås som höjde och sedan sänkte ersättningen. Då skickar man en signal till deltagarna att de bara är värda något om staten betalar.

Höjde 1 krona till 7 kronor

Samuel Klippfalk vill lyfta fram att Solna höjde ersättningen från 6 kronor per timme till 7 kr i samband med att statsbidraget introducerades.
– Det ligger i linje med grannkommunerna här i nordväst, säger han.

Solna. Foto: Linnea Bengtsson
Solna centrum i december 2020. Foto: Linnea Bengtsson

Många kommuner har betalat ut statsbidraget som en engångsbonus, varför gör ni inte så? Dessutom har regeringen sagt att bidraget är långsiktigt.
– Då utgår jag från att man menar att det gäller ett par år framåt, sedan vet man inte vilken regering som finns.

Vad vill du säga till deltagarna?
– Svår fråga, säger Klippfalk efter en tystnad.
– Men det handlar om att vi vill ha ett långsiktigt system, som inte är uppbyggt på statsbidrag. Det är klart att kommunen alltid kan hitta 1,5 miljoner till detta, men många bäckar små.

”Rimlig ekonomi för deltagarna”

Syftet med statsbidraget är att förbättra för deltagarna och signalera att man värdesätter dem. Känns det då rätt att inte använda pengarna?
– Om man ser på deltagarnas totala ekonomi så är den ändå rimlig i slutändan. Vi valde att höja habiliteringsersättningen till 7 kronor. Vad gäller boende har vi andra stöd på kommunal nivå.

Tycker du verkligen att den som har garantinivå på sjuk- eller aktitivitetsersättning har en rimlig ekonomi med knappt 10 000 i månaden? Vi hör ständigt att anhöriga måste bidra med pengar.
– Nivån på ersättningen är en statlig fråga. Ingen som lever på ersättning från Försäkringskassan har någon vidlyftig ekonomi, men det har ändå bedömts från statens håll att det är det som ska betalas.

Men kommunen har ansvaret för medborgarna, är det rimligt att leva på 9000–10 000 kronor i månaden i Solna?
– Om vi tagit ut ytterligare 1,5 mkr i statsbidrag så hade det inneburit cirka 10 000 kronor per år till deltagarna, det är inget som gör någon stor skillnad.

Vill inte göra som Västerås

Ser det inte illa ut att Solna avstår från detta?
– Det ser mer illa ut om man som Västerås höjer och sedan sänker ersättningen. Om man ska använda statsbidraget förutsätter det att man är beredd att fortsätta.

Är låg skatt och låga kostnader viktigare än att förbättra för denna grupp?
– Jag vill inte svara på sådana insinuanta frågor, jag tycker att jag redan har svarat.

Solna. Foto: Linnea Bengtsson
Solna har en av de högsta medianinkomsterna i Sverige. Trots det är habiliteringsersättningen bara sju kronor per timme, och kommunen har avstått flera miljoner i statsbidrag. Foto: Linnea Bengtsson.

Hur blir det nästa år, kommer Solna att söka mer än 10 procent?
– Det finns ingen sådan plan i nuläget.

Kan ni inte göra som många andra kommuner och betala ut pengarna som engångsbonus?
– Inget är otänkbart men vi har inte diskuterat i de termerna, men det är förstås mer tilltalande än att göra så än som Västerås.

”Nämnden var enig”

Om oppositionen nu kommer att kräva att statsbidraget till fullo går vidare till deltagarna, hur blir det då?
– När vi tog beslutet 2018 var nämnden helt enig, ingen hade då något yrkande om högre rekvirering. Det kan förstås bli så nästa gång. Jag ser inget behov av att ändra detta i dagsläget. Om det kommer i ett nytt läge måste vi diskutera det i majoritetsgruppen.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.