Corona har fått oss att ställa in och ställa om. Nu är det dags att ställa upp

Under tiden som Corona varit en påtaglig faktor i vårt samhälle, så har det ofta talats om isolering och ensamhet.

Människor som får stanna hemma i 10 dagar för att de är snuviga lägger upp memes på Instagram för att illustrera hur de i det närmaste klättrar på väggarna och känner sig smågalna i sällskap av bara sig själva.

För den som lever med funktionsnedsättning så kan isoleringen ha pågått i åratal utan uppmärksamhet.

Den rastlösa känslan har sannolikt gått över i ett krasst konstaterande att samhället inte saknar en och ett nästan apatiskt förhållningssätt till saken infinner sig.

Nya möjligheter för funkisar

Corona har fått oss att ställa in. Corona har också fått oss att ställa om. När våra vanliga sätt inte längre fungerade tvingades vi tänka annorlunda. En effekt av pandemin har därför blivit att många aktiviteter digitaliserats.

Den uppsnabbade digitala utvecklingen har haft som bieffekt att det skapats nya möjligheter för en grupp människor som länge marginaliserats på grund av sin funktionsnedsättning.

Digitala kanaler

Alldeles nyligen var det Bokmässan i Göteborg, som i år blivit Bokmässan Play med drösvis av programspår. Kungliga Operan har en digital kanal där man kan se och höra ett kulturutbud som man kanske inte tidigare kommit åt.

I gymnasieskolan finns det numer möjlighet att delta i undervisningen över videolänk. Det är tänkt som en insats för att minska risken att elever som är hemma med milda sjukdomssymptom kommer långt efter i skolarbetet. Men det medför också att den som har svårt att orka en hel skoldag kan delta i hela eller delar av dagen hemifrån.

Föräldramöte hemifrån

Föräldramötet deltog jag i hemifrån och slapp vänta på vaktmästaren utanför skolans mest bortglömda, men också enda tillgängliga ingång. Bara en sån sak!

Att personer med funktionsnedsättningar har sämre möjligheter till aktiv fritid är bekräftat. Myndigheten för delaktighet har på uppdrag av regeringen kartlagt lokala och regionala satsningar samt tillgången på fritidshjälpmedel.

Man har i kartläggningen, som presenterades i april 2020, kommit fram till att personer med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter att ha en aktiv och meningsfull fritid jämfört med befolkningen i övrigt, av flera skäl.

Kraftigt begränsande

För många medför den vanliga säsongsinfluensan samma typ av restriktioner i livet som Corona nu inneburit för den breda allmänheten. Det kan därutöver vara svårt att få den ledsagning eller assistans som krävs för att man ska kunna delta i fritidsaktiviteter.

Inte sällan är tillgängligheten till både kollektivtrafik som lokaler kraftigt begränsande. Det kan vara svårt på förhand att avgöra om man alls kommer att kunna komma fram eller in för att delta vilket kan leda till att man inte ens försöker.

Gruppen personer med funktionsnedsättningar har också en betydligt sämre ekonomi än gemene man. Man kan också dra sig för att bli den där alla glor på och man vill kanske helst slippa suckarna från andra när man tydligen gör väldigt besvärliga ljud…

Never let a good crisis go to waste

Corona har fått oss att ställa in och ställa om, nu är det dags att ställa upp! Never let a good crisis go to waste, lär Churchill ha sagt.

För visst har Coronapandemin för många varit besvärlig och förfärlig, en kris. Men den här perioden har också drivit fram ett antal positiva förändringar för oss med funktionsnedsättningar.

Ta ansvar för förändringen

Så en uppmaning till alla som jobbat hemma eller dylikt: Ta ansvar i din verksamhet för att de förändringar du tagit del av detta år, förblir tillgängliga för den som behöver dem när din kris är över!

Anders Westgerd
VD på GIL