Nyheter

”Vi måste bli bättre på att visa vinsterna”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

’- Vi ska jobba mer med samhällsekonomiska analyser av nya hjälpmedel.
Det lovade Ola Balke, utredare på Myndigheten för delaktighet, när han föreläste för besökarna på Fokus Hjälpmedel i Västerås.

– Vi ska jobba mer med samhällsekonomiska analyser av nya hjälpmedel.
Det lovade Ola Balke, utredare på Myndigheten för delaktighet, när han föreläste för besökarna på Fokus Hjälpmedel i Västerås.

MFD är den nya myndighet som övertagit många av uppgifterna från nedlagda Handisam och Hjälpmedelsinstitutet, bland annat att följa upp genomförandet av den statliga funktionshindersstrategin.

– Vi kan också utgöra en motor för samarbeten mellan myndigheter, organisationer, kommuner och landsting.

Att driva på utvecklingen tillhör också uppgifterna.
– Vi kommer att jobba mer med samhällsekonomiska analyser. Det finns exempelvis analyser som visar att det är lönsamt att ge barn med kognitiva svårigheter bra stöd tidigt.

– Det är viktigt att det görs fler sådana analyser i framtiden. Generell tillgänglighet lönar sig. Om stadsmiljön är tillgänglig kan kommunen minska kostnaderna för hemtjänst. Kommunerna måste tänka både på lång och kort sikt.

Ola Balke kommer själv även att jobba med en ökad satsning på internationella samarbeten genom bland annat EU ooch OECD.

Han slog även ett slag för innovationer inom ”välfärdsteknologi”, den digitala delen av hjälpmedelsvärlden.

Ambitionen är vidare att vara en värdefull expertmyndighet, dit man kan vända sig för snabba och kloka råd.
– Kanske ska vi ha en ”hotline”? Vi får se vad det blir.

 

Foto
Otillgänglig scen. Ola Balke noterade att hjälpmedelsmässans scen var omöjlig att ta sig upp på med rullstol. Arrangörerna lovade att en ramp var ”på gång”.

 

Kanske borde mässarrangörerna ha ringt myndigheten för några goda råd om föreläsningsarrangemang.

Den höga scenen saknade nämligen helt ramp – vilket Ola Balke också lyfte fram som ett exempel på den diskriminering som alla svenskar med funktionsnedsättning utsätts för.

   

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring