”Vi måste bli bättre på att visa vinsterna”

– Vi ska jobba mer med samhällsekonomiska analyser av nya hjälpmedel.
Det lovade Ola Balke, utredare på Myndigheten för delaktighet, när han föreläste för besökarna på Fokus Hjälpmedel i Västerås.

MFD är den nya myndighet som övertagit många av uppgifterna från nedlagda Handisam och Hjälpmedelsinstitutet, bland annat att följa upp genomförandet av den statliga funktionshindersstrategin.

– Vi kan också utgöra en motor för samarbeten mellan myndigheter, organisationer, kommuner och landsting.

Att driva på utvecklingen tillhör också uppgifterna.
– Vi kommer att jobba mer med samhällsekonomiska analyser. Det finns exempelvis analyser som visar att det är lönsamt att ge barn med kognitiva svårigheter bra stöd tidigt.

– Det är viktigt att det görs fler sådana analyser i framtiden. Generell tillgänglighet lönar sig. Om stadsmiljön är tillgänglig kan kommunen minska kostnaderna för hemtjänst. Kommunerna måste tänka både på lång och kort sikt.

Ola Balke kommer själv även att jobba med en ökad satsning på internationella samarbeten genom bland annat EU ooch OECD.

Han slog även ett slag för innovationer inom ”välfärdsteknologi”, den digitala delen av hjälpmedelsvärlden.

Ambitionen är vidare att vara en värdefull expertmyndighet, dit man kan vända sig för snabba och kloka råd.
– Kanske ska vi ha en ”hotline”? Vi får se vad det blir.

 

Foto
Otillgänglig scen. Ola Balke noterade att hjälpmedelsmässans scen var omöjlig att ta sig upp på med rullstol. Arrangörerna lovade att en ramp var ”på gång”.

 

Kanske borde mässarrangörerna ha ringt myndigheten för några goda råd om föreläsningsarrangemang.

Den höga scenen saknade nämligen helt ramp – vilket Ola Balke också lyfte fram som ett exempel på den diskriminering som alla svenskar med funktionsnedsättning utsätts för.