”Vi ska hitta arbetsgivare som inte vet att dessa unga finns”

Elever från gymnasiesärskolor får en ny väg in på arbetsmarknaden i höst, när nybildade Peritos Ungdomsrekrytering drar igång.
– Målsättningen är att anställa 45-60 ungdomar årligen i Stockholm och inom tre år finnas på minst två orter till i landet.
Det säger Lars Lööw som är en av de drivande bakom satsningen och vd för det nya bolaget.

– Vi börjar med 20 ungdomar i Stockholm i höst, säger Lars Lööw som har en bakgrund som kommunikationsdirektör på Samhall, ordförande för Handikappförbunden och Handikappombudsman.

Han har rejäl uppbackning från näringslivets ”grädda”. I bakgrunden finns investerare från två välkända chefsrekryteringsföretag där det ena finns i Investorsfären.

Varje år lämnar ett par tusen ungdomar gymnasiesärskolan med små chanser att få arbete. Endast 5-10 procent får vanliga jobb. Men det beror inte på att de inte kan arbeta.
Arbetsförmågan är ofta underskattad. Ungdomar som har gått gymnasiesärskola är ofta lojala och engagerade och vill gärna jobba länge hos en arbetsgivare. Rutinmässiga uppgifter kan de ibland klara bättre än andra.

– Men de får nästan aldrig en chans att träffa arbetsgivare och många arbetsgivare tänker inte på att de finns. Dessutom finns en rädsla för hur det är att arbetsleda och en okunskap om vilka stöd som finns, säger Lars.

Peritos vill ta bort osäkerhetsfaktorerna för arbetsgivarna genom att rekrytera ungdomar direkt från gymnasiesärskolan och anställa dem för att introduceras hos en framtida arbetsgivare under ett år.
Peritos betalar månadslön och övriga arbetsgivarkostnader. Kunden, där ungdomar utför sitt arbete, får en kostnad på cirka 80 kronor per timme.

Under introduktionsåret ställer Peritos även upp med coachning, stöd och utbildning av både arbetsgivare och medarbetare.
Förhoppningen är att kunden tar över som arbetsgivare efter introduktionsåret, eventuellt med fortsatt stöd från Peritos.

– Vi har några kunder klara till starten i november men nu vill vi träffa många fler arbetsgivare som ser ett värde i en lönsam och socialt hållbar rekrytering, säger Lars Lööw.
– Vi hjälper till med att bedöma arbetsförmågor, arbetskrav och om det behövs att hitta lämpliga uppgifter. Vi vill skapa långsiktiga relationer och hjälper till med stöd i framtiden om behov finns.

Till skillnad från andra företag, som hjälper unga med funktionsnedsättningar att komma i arbete, ska Peritos inte sysselsätta ungdomarna i egen regi. Här planeras ingen daglig verksamhet. De unga ska matchas direkt mot arbeten hos Peritos kunder. Det innebär att framgången blir helt beroende av att man hittar externa kunder.

En styrka är kopplingen till de andra delägarna och därmed Investor, en av de tyngsta aktörerna i svenskt näringsliv.
– Vi kommer att ha både stora och små kunder. Några av de första kunderna hör till Investorsfären, men det är alltid en utmaning att hitta arbetsgivare som ser detta som en möjlighet, säger Lars Lööw.
– Vi på Peritos kommer nog att kunna få med kunder som inte skulle satsat på detta annars.

Hur ser framtiden ut?
– Om några år hoppas jag att 30 procent av de ungdomar som går ut gymnasiesärskolan får jobb istället för dagens 5-10 procent, säger Lars Lööw.

Då är det ändå ganska mycket jobb kvar innan man närmar sig sysselsättningstalen på 75-80 procent som gäller för den övriga arbetsföra befolkningen.
– Dit kanske vi aldrig når, men vi kan komma betydligt längre än idag. Vi kan dramatiskt förändra situationen för de unga och samtidigt hjälpa arbetsgivare hitta duktig personal som de inte hade en aning om fanns.

Vad krävs för att Peritos ska lyckas?
– Det viktigaste är att hitta kunder. Sedan måste vi även ha bra matchning och samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunerna.
– Kommunerna måste vara med och betala, men det är också de som tjänar mest på detta. De blir av med kostnader för bland annat daglig verksamhet och får samtidigt nya skatteintäkter.

Att tjäna pengar är en viktig drivkraft för alla involverade.
– Det kanske är lite kontroversiellt för vissa, säger Lars Lööw, men det är klart att vårt företag ska tjäna pengar. Och ungdomarna ska jobba på företag som också tjänar pengar på samarbetet. Det är en viktig del i vår framgång för annars kommer väldigt få att vilja anställa. Peritos framgång kommer ändå främst att mätas i hur många ungdomar som får ett jobb.

Hur känns det för dig att bli vd på ett företag i Investorsfären?
– Spännande och överraskande. Jag är fortfarande förvånad över att jag är här. Det är jätteroligt att få chansen att tänka nytt på det här området, säger Lars Lööw.