Nyheter

”Vi vill anordna speed-dating runt om i landet”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

Nya verktyg för kommunikation 2021
Konferens: Livets möjligheter
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Artikel ur Föräldrakraft nr 5, 2012

 

Föräldrakraft ställer fyra frågor till Maria Gardsäter, projektledare inom Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Föräldrakraft ställer fyra frågor till Maria Gardsäter, projektledare inom Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Hur gick er speed-dating förra hösten?
– Vi samlade arbetsgivare, arbetsförmedlare och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Ungefär 50 personer deltog.

– Syftet är att skapa bättre förutsättningar genom att de olika målgrupperna har bättre förståelse av varandras perspektiv. Man får tillfälle att ställa frågorna man inte gör i ”ett skarpt” läge när det gäller ens riktiga situation.

– Mötet inleddes med tre inspirationsföredrag. Arbetsförmedlingen berättade om kampanjen Se kraften. En av Riksförbundet Sällsynta diagnosers medlemmar berättade om sin anställning, vägen dit och hur situationen är idag. En konsult från managementföretaget Sustaina berättade om affärsnytta och andra fördelar med mångfaldsarbete.

– Därefter var det dags för speed datingen: tre sittningar med tre-fyra personer från de olika målgrupperna i varje grupp. Varje sittning pågick sju minuter med olika fokus.

– Första delen handlade om arbetsgivarens situation, frågeställningar och erfarenheter. Sedan diskuterades arbetsförmedlarens perspektiv. Slutligen stod den arbetssökandes situation i fokus.

– Alla tyckte att det gick mycket bra. Målet var att lära känna varandra och bli några erfarenheter klokare utan krav och förväntningar på prestation. På så sätt var mötet mycket framgångsrikt även om många är frustrerade över de hinder som finns på arbetsmarknaden. 

Vad blev resultatet?
– Vi har fått ökad förståelse av problemen men också lösningar.

– Vi har lärt oss att det finns ett enormt engagemang både inom näringslivet och Arbetsför­medlingen att försöka få en förändring på arbetsmarknaden och göra den mer öppen och tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Inte bara genom att se kompetens och kraft utan genom att förändra hela sitt sätt att rekrytera utifrån att det finns ett värde med mångfald i sig.

– Många fick rejäla aha-upplevelser. Bland annat var det flera av arbetsgivarna som själva hade funktionsnedsättningar – det var bra för några av arbetsförmedlarna att uppleva.

– Arbetsgivarna fick en mer nyanserad bild av vad en funktionsnedsättning kan innebära. Om man anpassar miljö och arbetsuppgifter behöver funktionsnedsättningen inte alls innebära nedsatt förmåga.
– Våra medlemmar fick ökad insikt i hur företag tänker när de anställer och även om vad arbetsförmedlare kan och inte kan göra.

Planerar ni någon fortsättning?
– Vi skulle gärna genomföra fler möten ute i landet men saknar för tillfället resurser. Vi har stora förhoppningar kring diskussionen om olika stödsystem. Det vi på Sällsynta diagnoser kan bidra till är att skapa en kreativ mötesplats med de de viktigaste målgrupperna: arbetsgivare, arbetstagare och arbetsförmedlare.

– Detta klarar vi inte själva, vi kan bidra med vårt engagemang och medlemmar som är unga vuxna med funktionsnedsättningar men i övrigt är vi beroende av samarbetspartners med andra nätverk.

Hur lyckas man med speed-dating?
– Håll det enkelt och effektivt. Inte en massa teoretiska förklaringar och föredrag. Energin hos deltagarna är som högst de första 20 minuterna.

– Förklara på ett mycket tydligt sätt hur mötet ska gå till och hur hela innehållet och nyttan med mötet hänger på deltagarnas vilja och mod att dela med sig av sina erfarenheter.
– Även om mötesformen är enkel krävs en hel del planeringsarbete och förförståelse om människorna som kommer.

– Vi gjorde en målgruppsanalys för de tre målgrupperna och en kartläggning av deras frågeställningar, behov och vad nyttan med mötet är för respektive målgrupp. De har helt olika problemformuleringar men samma mål: att fler personer med funktionsnedsättning anställs på den öppna arbetsmarknaden.

– Se till att möta upp målgrupperna med svar eller inspiration att lösa problem som respektive målgrupp sitter med, säger Maria Gardsäter.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Caribou tippbräda