”Vi vill göra de prioriteringar som behövs för att rädda LSS”

DEBATTARTIKEL. Den största frihets- och delaktighetsreformen för personer med funktionsnedsättning som någonsin har genomförts i vårt land är värd att värna och utveckla.

LSS som infördes av den borgerliga regeringen 1995 är en betydelsefull reform som på ett avgörande sätt har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att vi i dag har en generation människor med funktionsnedsättning som fått växa upp med helt nya förutsättningar.

Det har skapat både nya möjligheter och ställer nya krav. De positiva aspekterna av LSS är många. För den enskilde är möjligheten att kunna röra sig ute i samhället, utbilda sig och arbeta ovärderlig. Människans behov av att vara en del av samhällsgemenskapen, att få bidra och känna sig behövd är givetvis oberoende av om hon har en funktionsnedsättning eller inte. För oss handlar begreppet grundläggande behov om att leva, inte bara överleva.

Tyvärr förekommer även fusk inom LSS och mot det måste råda nolltolerans.  Vi måste värna om våra välfärdssystem. Fusket kostar skattebetalarna pengar och innebär att de pengar som avsatts för att stödja människor istället hamnar i fel fickor. I förlängningen riskerar det att undergräva förtroendet för våra välfärdssystem och skada tilliten i samhället. Fusk måste därför motverkas kraftfullt och effektivt, bland annat genom tätare samarbete mellan de myndigheter som är berörda.

Det arbete som regeringen nu för mot fusket har dock lett till åtgärder som drabbat enskilda människor på ett felaktigt och kränkande sätt. Det kan vi inte acceptera.

Regeringen undergräver LSS med misstänkliggörande och hård vinkling av spekulativa siffror

Bland de som får stöd enligt LSS känner många till vad för åtgärder det kan handla om. För denna grupp människor är livet många gånger en ständig kamp mot klockan, när dagliga, ofta intima behov, ska tidssättas på ett sätt som inte är människovärdigt.

Vi kristdemokrater vänder oss emot tanken att fusk kan beivras genom att myndigheter jagar enskilda assistanstimmar- och minuter. Snarare borde regeringen fokusera på att göra det möjligt för myndigheter och kommuner att samverka för att hitta fuskare.

Med misstänkliggörande, hård vinkling av spekulativa siffror så håller regeringen på att undergräva stödet för några av de i samhället som behöver det mest. Med förevändningen att bara vilja stoppa brottslighet, överutnyttjande och pengar som påstås gå till onödiga kostnader försöker regeringen legitimera sina åtstramningar.

LSS är den största frihets- och delaktighetsreformen för personer med funktionsnedsättning som gjorts i Sverige. Den har betytt oerhört mycket för väldigt många människor. Med tiden har nya behov uppstått som gör utveckling nödvändig, till exempel borde utövande av föräldraskap och att kunna arbeta ingå i begreppet grundläggande behov.

Där regeringen fokuserar på kostnadsminskningar inom LSS vill Kristdemokraterna istället stärka och utveckla reformen. I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill vara. Vad är det värt för oss som skattebetalare att personer som föds med eller förvärvat en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva ett liv som bättre liknar det liv vi andra kan leva. Vi kristdemokrater är beredda att göra de prioriteringar som behövs för att vi ska leva upp till det som var avsikten med LSS. Kristdemokraterna kommer inte stillatigande se på när regeringen undergräver människors rätt att inte bara överleva utan att också få leva.

Vi kommer fortsätta kämpa för ett samhälle där vi kan räkna med varandra och där alla räknas.

Ebba Busch Thor
Partiledare

Emma Henriksson
Ordförande Socialutskottet

David Lega
Kommunalråd Göteborg

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *