”Vi vill ha bättre tillgänglighet”

Barnbarometer. Tillgänglighets­barometer. Ett bra liv. Humana har satsat på flera stora undersökningar och granskningar. Syftet är att få debatt om frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättningar.

Varför satsar ni på Almedalen?
– Det är viktigt att vara närvarande där debatten förs. Förra året hade vi första gången ett eget seminarium om tillgänglighet i samhället för människor med funktionsnedsättningar. Vi vill driva frågor som vi tycker är viktiga. Vi åker dessutom till Almedalen för att knyta viktiga kontakter bland politiker, tjänstemän och branschkollegor som gör att vi långsiktigt kan påverka i assistansfrågor.

Varför är debatten Vägen till arbete så viktig?
– För mångfalden i samhället måste fler med funktionsnedsättningar komma ut i arbetslivet. Arbete skapar självkänsla för individen och ett värdefullt socialt sammanhang. Samtidigt vidgar det perspektiven för de som inte har en funktionsnedsättning. 

Hur vill ni förändra så att fler får jobb?
– Vi arbetar med att påverka till bättre tillgänglighet i samhället vilket är en förutsättning för att kunna ta del av arbetslivet. Vi har också möjlighet som större företag att föra talan för många personer i denna fråga. Vi har gjort en undersökning som belyser arbetsfrågan som vi skapar debatt kring.

– Jag tror att det behövs ett större samarbete bland Sveriges företag och kommuner för att ta ett stort kliv framåt i att fler människor med funktionsnedsättningar ska få arbete. 

Vad gör ni själva för att förbättra situationen?
– Genom vår egen undersökning ”Ett bra liv” har vi bland annat tittat på frågan om arbete och vi har försökt skapa debatt kring detta. Vi har också erbjudit praktikplatser som vi hoppas bidrar till bygga upp vår erfarenhet. Dessutom har vi flera egna anställda med en funktionsnedsättning.

– Närmare 1 000 av våra kunder deltog hösten 2012 i undersökningen ”Ett bra liv”. Svaren var inte förvånande men inte desto mindre ned­slående. De visar tydligt att den med en funktionsnedsättning lätt hamnar i utanförskap. Vägen till arbete är längre och möjligheterna att påverka såväl sin egen fritid som politiken i kommunen är sämre.

Ni gör även andra undersökningar?
– I vår Tillgänglighets­barometer mäter vi årligen kommunernas arbete med att förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar.

– Barnbarometern är en undersökning bland landets kommuner om hur barnperspektivet tas tillvara. I den lyfter vi frågor om hur kommunerna arbetar med utsatta barn och den visar på hur man kan minska lidande men även samhällskostnader om man gör rätt från början.

Vilka frågor i övrigt hoppas du står i fokus i Almedalen i år?
– Kvalitet och mångfald inom omsorgen. Jag hoppas även att det blir mer samtal om utsatta barn och vad olika aktörer, tillsammans med kommuner, kan göra för att hjälpa dem med stöd och tidigare insatser.

Varför är du personligen så engagerad?
– Det handlar om människor. Att få vara en liten del i att förändra enskilda människors liv till det bättre gör det enkelt.