”Vi vill visa att vi är kvinnor i första hand”

– Vi vill visa att vi är kvinnor i första hand och att funktionshindret kommer i andra hand, säger Ann Holmberg.
Hon är projektledare för den konferens för kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar som föreningen Grunden anordnar i Göteborg i sommar.

Sedan snart åtta månader har Ann Holmberg arbetat i föreningen Grunden i Göteborg. Grunden är en intressepolitisk förening som arbetar för att förbättra livskvalitet, självförtroende och delaktighet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Varför anordnar ni den här konferensen?
– För att kvinnor med intellektuella funktionshinder ska höras och synas mer! Vi kommer att diskutera flera viktiga ämnen som föräldrarskap, hur vi ska förbättra LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och hur vi kan visa att vi kan ta ansvar och att vi förstår, säger Ann Holmberg.

Själv ser Ann Holmberg, som själv har en intellektuell funktionsnedsättning, mest fram emot att få träffa andra kvinnor i samma situation för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

En annan höjdpunkt under konferensen är när hon själv, tillsammans med Madeleine Linder som är lärare på Kvinnofolkhögskolan, ska leda en diskussion om feminism och funktionshinder.

– Och så har vi bjudit in politiker som vi ska kunna ställa frågor till. Det är viktigt att de inser att man inte kan diskriminera oss, vi lever ju alla i samma samhälle, säger Ann Holmberg.

Mera fakta: Kvinnokonferensen ”Den jag är” äger rum i Göteborg 5-7 juni. För mer information eller frågor, kontakta föreningen Grunden via hemsidan: www.grunden.se eller mejla till kvinnokonferens@gmail.com