”Viktigt att också tala om barnens anhöriga”

Anhöriga till barn med funktionsnedsättningar är också en stor och viktig grupp när man talar om anhöriginsatser inom vård och omsorg. Det markerades tydligt vid årets Anhörigriksdag i Varberg.

Bland annat framhöll barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) detta när hon talade på temat ”Anhörigstöd i dag och i morgon”:

– Det är dags att börja inkludera föräldrar till barn med funktionshinder när vi talar om anhörigstödet. Det gäller att hitta sätt att kombinera anhörigvård och arbete, så att vi får till stånd ett anhörigvänligt arbetsliv, sade Maria Larsson bland annat.

Hon menade också att det lagstadgade stöd som kommunerna skall ge till anhörigvårdare har fått en tydligare form, men att det är många som inte känner till sina rättigheter.

Att anhörigvårdare ofta tänker på sig själva som den starkare, att man inte ser på sig själv som någon i behov av stöd, såg hon som en av orsakerna.

Men om kommunernas ansvar uttryckte hon sig entydigt:

– Att följa lagen är inget frivilligt arbete, det är något som kommunerna är skyldiga att göra!

Kommer anhörigfrågorna att bli viktiga i valet 2014?
– Det är väldigt svårt att säga, men om jag får bestämma får de väldigt gärna bli det, förklarade Maria Larsson.

Den två dagar långa Anhörigriksdagen ordnades för femtonde året i rad i Varberg. Anhörigas Riksförbunds ordförande Alf Anderson, Kungsängen, berättar att hans företrädare Åke Fagerberg, bosatt just i Varberg, tog initiativet. Från början var det ett kommunalt arrangemang i mindre skala, nu är det Anhörigas riksförbund som arrangerar i samverkan med Nka, nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Konferensen har också vuxit och samlar över 700 deltagare. Två dagar är välfyllda med föreläsningar och parallella seminarier, och arrangemanget samlar även ett 40-tal utställare, som på olika sätt har anknytning till anhörigfrågor.