Viktigt med kompisar i skolan för barn med funktionshinder

Barn med funktionshinder behöver bra kontakt med klasskamrater för att fungera bra i skolan. Barn som känner sig utanför den sociala gemenskapen tappar lätt motivationen i skolan. Det visar en ny studie som gjorts på Karolinska Institutet.

De viktigaste faktorerna för att ge barn med funktionshinder en bra skolgång är en bra självkänsla och bra kontakt med lärare och klasskamrater. En studie som gjorts på barn och ungdomar med funktionshinder i åldrarna 7-17 år visar att unga med funktionshinder känner sig mindre delaktiga i den sociala gemenskapen i skolan.

Rasten är en viktig social faktor. Barnen bestämmer redan i klassrummet vilka de ska leka med på rasten och hänger man inte med här hamnar man lätt utanför. Barn med funktionshinder riskerar att uteslutas på grund av att de inte är ordentligt delaktiga i klassrumsdiskussionen.

– Det är viktigt att hela tiden arbeta för att barnet ska känna sig delaktigt. Om barnet får specialundervisning ska man så långt som möjligt ge den i klassrummet, så att barnet inte hamnar utanför klassgemenskapen. Men det är också viktigt att inte ge för mycket extra stöd, barnen behöver få en känsla av självständighet, säger Lilly Eriksson, forskare vid Karolinska Institutet.

Hon är knuten till forskningsprogrammet CHILD vid Mälardalens högskola och disputererar vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet. I avhandlingen ”Delaktighet och funktionshinder – en studie av delaktighet i skolan för barn och ungdomar med funktionshinder” undersöker hon hur barn med funktionshinder upplever sin delaktighet i skolan.

www.ki.se
www.mdh.se/isb/child