Vilka tror vi att vi är?

Ibland inträffar livet på ett sätt som vi minst av allt har kunnat tro. Det överraskar. Och jag blir alltid lika förundrad när jag blir så förvånad.

Det får mig att fundera på vad jag egentligen förväntar mig av livet. Vad tror jag är sant? Varför har jag förutsatt att en viss sak ska hända och varför är det ibland så svårt att ställa om och tänka att livet är helt okej även om det händer på nåt annat sätt än vad jag hade tänkt mig?
När jag funderar lite mer på det där med förväntningar om livet så tycks jag ofta ha en idé att jag vet bäst vad som är bra för mig och min omgivning.
Men är det verkligen så?

Vet jag vad som är det bästa som kan hända för mig? Ibland känns det som om jag genom att besluta mig för vad som är bra och dåligt för mig och min omgivning, så stänger jag mig för möjligheten att låta livet få hända på ett sätt som är större än jag har kunnat föreställa mig.
Den tanken känns ganska svindlande.
När jag faller in i en tillit att livet vill mig väl och att det som kommer till mig i livet är precis det som jag av någon anledning behöver just nu.
Den känslan är både skrämmande och spännande på samma gång.
För tänk om det är så att tillvaron och existensen låter oss möta motgångar och framgångar i livet allt efter vad vi själva just nu behöver för att utvecklas som människor.
Kanske är det även så att de beslut vi tog redan som barn präglar våra liv i dag. De avtryck som fastnade i oss som små barn av olika anledningar har skapat den vuxna människans begreppsvärld. Det vi i dag anser vara rätt och fel, bra och dåligt, gott och ont. Alla dessa grundläggande värderingar kanske bottnar i de val vi gjorde som mycket små barn.
Och om det är så, kan vi i dag välja att ge våra egna barn en vidgad horisont att växa upp i? Kanske kan vi ge dem en bredare plattform att stå på i sina framtida vuxna liv?
Kan vi låta insikten om vår egen oförmåga att se in i framtiden vägleda oss till att bli mer kloka föräldrar?

De flesta av oss har ju egna livserfarenheter som vid första anblicken kan verka både irrationella och dåraktiga. Men visst är det väl så att vi ganska sällan ångrar det vi har gjort? Resultatet av våra ibland obegripliga aktiviteter där ute i livet behöver nödvändigtvis inte vara det bästa för att vi senare ska kunna se det som erfarenheter som fått oss att växa som individer. Ofta är det största misstaget vi gör att vi går omkring och är rädda för att göra misstag.
Vi behöver alla ramla ibland. Gång på gång behöver vi resa oss från våra fall och det är endast när vi börjar hävda att vi har blivit knuffade som vi missar poängen med att ha fallit omkull. Och tänk tanken att det är precis samma sak med våra barn. Vi kanske inte kan se vad som är den bästa vägen för dem i livet? De måste få välja sina egna stigar att vandra och falla ner i gropar längst vägen. Det vi kan bidra med är att vara en människa som lyssnar och en famn som tröstar när vägen känns krokig och svår att förstå.

För mig är det en visshet: Livets storhet är mycket mer omfattande än vad jag kan föreställa mig.
Jag vet att jag inte förstår allt i livet, och det finns en inbyggd vila i det. Och långsamt växer en tillit inom mig.
Ibland inträffar dåliga saker. Ibland händer fantastiska saker. Det ena kommer aldrig att utesluta det andra. Men i grund och botten har jag valt att tro att livet vill oss väl.
Kanske kan du välja att smaka på den tanken om så bara för en dag:
Livet vill oss väl.
Hur känns det?

Sören Olsson