Vilken grupp stängs av från jobbet nästa gång?

Ska alla med Aspergers, adhd eller annan neuropsykiatrisk diagnos oroa sig för jobbet nu?
Vilka grupper står näst på tur?
Ska föräldrar inte låta sina barn undersökas, av rädsla att de ska stigmatiseras för livet?
Frågorna ställs i en debattartikel som kritiserar Transportstyrelsens avstängning av lokföraren Torolf Jansson.

”Utan vetenskapligt stöd plockar Transportstyrelsen bort en lokförare med över 20 års prickfri tjänst. Myndighetens agerande i fallet Torolf Jansson för tanken till en tid då staten tillmätte vissa individer större värde än andra”, skriver professor Christopher Gillberg och de andra artikelförfattarna på SVT:s debattsajt.

Torolf Jansson har haft Aspergers i hela sitt liv, även om han inte fick diagnosen förrän 2008.

”Han är en erkänt erfaren och skicklig lokförare. Han har inte varit inblandad i några incidenter som kan hänföras till hans AS och inte heller i övrigt visat några tecken som skulle kunna inge oro för trafiksäkerheten. Det finns ingen forskning som visar att Aspergers (eller behandlad ADHD) skulle medföra brister vid framförande av fordon”, heter det i debattartikeln.

Strax före jul beslöt kammarrätten i Sundsvall att lokföraren skulle få dispens att utöva sitt yrke.

Trots detta har Transportstyrelsen överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen för att få diagnoserna Aspergers syndrom och ADHD klassade som hinder för säkerhetsklassade arbeten i spårtrafik.

”Samtidigt aviserar myndigheten en skärpning av sina föreskrifter, som inte medger någon som helst rättssäker individuell medicinsk prövning för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Transportstyrelsen tillåter bara sina egna läkare att utföra de medicinska prövningarna för yrkeskategorin”, hävdar skribenterna.

Transportstyrelsen tar ett stort steg tillbaka i utvecklingen, hävdar debattörerna, och allt bygger på fördomar. Myndighetens agerande avspeglar ingen humanistisk människosyn och hör inte hemma i en demokrati.

Läs hela debattartikeln på http://debatt.svt.se

Dessa har undertecknat debattartikeln:
Christopher Gillberg, professor
Lotta Abrahamsson, utbildare, föreläsare (egen diagnos)  Ylva Ginsberg, specialist psykiatri
Svenny Kopp, specialist barnpsykiatri
Eva Nordin-Olson, skolläkare, ordf. Autism och Aspergerförbundet
Anki Sandberg, ordf. Riksförbundet Attention
Anna Kettner, generalsekreterare, fd trafiklandstingsråd (egen diagnos)