Vilken hjälp kan personer med NPF få vid universitetsstudier?

Pedagogiskt stöd är för många en förutsättning för att man ska kunna fullfölja sina högskole- eller universitetsstudier. I en ny version av den populära guiden Möjligheter till högre studier, kan du läsa om vilken hjälp som erbjuds.

– Vi har lagt till lite mer information och nya intervjuer, meddelar Leif Näfver, chef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Antalet högskolestuderande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat de senaste åren och Leif Näfver menar att det är viktigt att guiden uppdateras med jämna mellanrum. Den första versionen trycktes i närmare 14 000 exemplar och efterfrågan är fortsatt stor. Därför har nu Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en omarbetad upplaga som vänder sig till personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

– Men även andra kan ha nytta av den, inflikar Leif Näfver.

Guiden tipsar bland annat om att man kan få anteckningsstöd, att det är bra att spela in lektioner samt att man kan få stöd av en mentor ett par timmar i veckan.

– Guiden kommer nu att skickas ut till intresseorganisationerna och landets samtliga universitet och högskolor, avslutar Leif Näfver.