Vilken idrott ska mitt barn välja?

Självklart finns inget givet svar på frågan vilken idrott som kan passa just ditt barn. Men några saker kan vara värda att ha i åtanke. Idrotter som ger möjligheter till både konditionsövningar och teknikövningar, som till exempel friidrott, kan vara bra att prova på om ditt barn inte kan bestämma sig. Dessutom är det självklart bra att lära sig att simma.

Lagidrotter har egenskaper som individuella sporter saknar, och kan ge värdefulla erfarenheter för ditt barn, inte minst därför att man lär sig att samarbeta.
Det finns även allsidig prova på-verksamhet. Ett bra exempel är sportis på FIFH Malmö.

Var hittar jag nyckelpersoner och föreningar?
Om det finns en aktiv verksamhet i närheten där du bor så ska du kontakta den. Annars kan du kontakta handikappidrottsförbundet i ditt distrikt. Dessutom finns några mycket stora föreningar, som FIFH Malmö, som erbjuder många idrotter.
Det finns också möjligheter att starta nya aktiviteter, i regel med goda möjligheter att få hjälp och stöd från Svenska handikappidrottsförbundet, SHIF.

Vad gör jag om mitt barn vill prova på en idrott som inte finns i närheten?
Då måste du kanske söka i granndistrikten eller ännu längre bort. Men alltför långa resor blir tröttsamma, och kostsamma, i längden. Du kan hitta prova på-läger som ditt barn kan vara med på, kolla utbudet med SHIF.
SHIF kommer i höst att starta en serie talangjaktsdagar. Syftet med dessa är att underlätta för personer att finna, eller visa upp, sin talang.

Bör jag försöka påverka mitt barn att prova på idrotter där jag tror att han eller hon kan prestera jämförelsevis bra?
Den här frågan har självklart inget entydigt svar. Idrott handlar till stor del om att ha roligt, att röra sig och att klara nya utmaningar. Det är nog bra att även träna svaga sidor, men priset får inte vara hur högt som helst. Om det leder till att ditt barn tappar lusten har du sannolikt gått för långt.
Föräldrakraft har tidigare varit i kontakt med bland andra bordtennisvärldsmästaren Josefin Abrahamsson,  och hon berättade att det var ett lyft för henne att komma i kontakt med bordtennis där hon fick chans att göra något som hon var bra på och kunde hävda sig i. Hon hävdar även att hennes svaga sida, i hennes fall ena armen, tränades även om hon inte jobbade med fokus just på den.

Ska jag uppmuntra mitt barn att fortsätta trots att det ständigt tröttnar?
Här skiljer sig råden något åt mellan de experter som Föräldrakraft har varit i kontakt med. Det kan finnas en poäng att uppmuntra viss uthållighet, även om det inte känns jättekul vid varje träningstillfälle. Men kom ihåg att skälet till att ditt barn tröttnar kan vara något annat än idrotten i sig. Det kan vara så att det känner sig utanför och ensamt i början.

Kan jag kräva av skolan att mitt barn ges möjligheter att prova på olika idrotter?
Alla har rätt till idrott i skolan, men vi vet att det inte ser ut så. Om skolan fullgör sitt uppdrag ska den ge alla chans till idrott, varje vecka. Men som förälder kan du inte förlita dig på att skolan följer läroplanen. Många elever med funktionsnedsättningar utestängs mer eller mindre konsekvent från idrott i skolan.

Se vår idrottsguide: 30 idrotter för ditt barn