Vill ge stöd mot dyslexi före skolstart

Forskare från nio europeiska länder inleder ett samarbete för att bygga världens största biodatabas över dyslexi. Anledningen till detta är att man vill sammanställa alla kunskaper och ställa Europa i frontlinjen för dyslexiforskning. Professor Juha Kere hoppas att detta kommer hjälpa oss att förstå problematiken kring dyslexi bättre och kunna ge barn hjälp redan före skolstart.

– Idag upptäcker man nästan aldrig dyslexi hos barn förrän efter första skolåret. Det är först då man märker att barnet har svårare att lära sig läsa. Även om hjälp sätts in då har barnet redan missat ett skolår, kommit efter i skolan och kanske till och med fått ett försämrat självförtroende. Barnet har redan börjat känna sig annorlunda, säger Juha Kere.

Fem till tio procent av alla skolbarn har lindrig dyslexi och cirka tre procent har svår dyslexi. Det är höga siffror, menar Juha Kere och hoppas att samarbetet ska leda till bättre kunskaper hos människor i allmänhet.

– Man måste få bort gamla tankesätt som att ”vissa barn är nog helt enkelt lite dumma”. En skarpare diagnostik ska leda till att hjälpen sätts in tidigt så att ingen hamnar utanför samhället på grund av sin läs- och skrivsvårighet.

Han berättar att svensk forskning visar på att en stor frekvens personer dömda till grova brott i Sverige har fått diagnosen dyslexi.

– Om det beror på att dessa människor inte fått rätt hjälp och stöd tidigt och istället hamnat snett i livet, är det katastrof, säger Juha Kere.

På Karolinskas Institution för biovetenskap i Huddinge har man idag lyckats upptäcka tre gener i arvsmassan som leder till dyslexi. I Europa har man hittat sammanlagt fyra, alltså ytterligare en. Enligt Juha Kere har man identifierat nio ställen i arvsmassan med gener som leder till dyslexi. Nu hoppas han att Institutet för biovetenskap tillsammans med de tolv andra laboratorierna i Europa ska lyckas kartlägga dessa nio gener. I den samlade databasen kommer information från cirka 4 000 barn att ingå.

– Det är första gången vi inleder ett sådant stort samarbete. Jag hoppas att vi genom detta kommer bli bättre på att diagnostisera. Till exempel borde vi undersöka barn som har föräldrar med dyslexi i ett tidigt skede. Det gör man inte idag, säger Juha Kere.

www.ki.se