Volvo missar marknad för anpassade bilar

Toyota har ett program för att anpassa nya bilar för personer med funktionsnedsättning. Liknande satsningar finns på Fiat och Renault. I samtliga fall handlar det om ett samarbete med svenska Autoadapt.

– Förra året sålde Fiat 19 400 anpassade bilar. Volvo skulle nog vilja ha en del av den kakan, säger Peter Wahlsten, vice vd på Autoadapt.

Foto på bil

Toyota, Fiat och Renault är tre biltillverkare med höga ambitioner att möta behov från personer med funktionsnedsättningar. De tre bilmärkena har speciellt avsedda program för att utveckla anpassningar.

För svenska Autoadapt, en världsledande tillverkare av produkter för anpassningar av bilar, innebär samarbetet, bland mycket annat, att man får information om nya modeller för att tidigt kunna utveckla nya produkter och på sätt konkurrera på marknaden för anpassade fordon.

– Fiat använder Autoadapt som en resurs för att anpassa bilar. Ska du köpa en bil via Fiat så går du till dem och de visar vilka anpassningar som kan göras, säger Peter Wahlsten.

Nyligen visade Fiat upp sig och en del av Autoadapts produkter på en bilmässa i Bologna i Italien.

– Fiat ligger längst fram, skulle jag vilja säga, säger Peter Wahlsten.

Av de knappt 20 000 bilar som Fiat sålde förra året med anpassningar för personer med funktionsnedsättningar, hade inte alla passerat via Autoadapt. Fiat-programmet har funnits i flera år och företaget har samarbeten med flera bolag.

Läs mer om bilar och bilanpassningar i vårt bil-tema i Föräldrakraft nr 2 som utkommer den 19 mars 2009. – Men för ett år sedan har Fiat ett mer eller mindre exklusivt samarbete med Autoadapt, säger Peter Wahlsten.

 

Toyota har en centralt styrd satsning för att anpassa bilar, som går under namnet Toyota Mobility Program. Toyota i Sverige har valt att avvakta något med att sjösätta programmet i full skala.

– Toyota Mobility Center är ett mycket omfattande program, men i Portugal, till exempel, är man redan i gång med det. Vi samarbetar med Autoadapt och går man in på Toyota.se och handkappanpassning så hittar man Autoadapt. Det här mycket viktigt att vi kan tillgodose den här gruppens behov, och vi kommer att satsa än mer på det här, säger Gustav Söderkvist, chef för tillbehör på Toyota Sweden och Lexus.

Andra länder där Toyota sjösatt sitt mobilitetsprogram är Frankrike, Polen och England och i samtliga fall är Autoadapt den officiella samarbetspartnern.

Varför har inte Autoadapt motsvarande samarbete med Volvo?

– Vi hade ett nära och oerhört framgångsrikt samarbete med Volvo för några år sedan, tills Volvo bestämde sig för att ta hand om det här själva, då sprack allting. Biltillverkarna klarar inte att själva hantera det här. Idag tror jag att Volvo ångrar det, säger Peter Wahlsten.

 

På Volvo hänvisar man sina kunder till de anpassningsbolag som finns.

– Volvo har inte någon verksamhet med handikappanpassning av fordon. Det sköts normalt av kunden tillsammans med det företag som han eller hon har kontakt med och förtroende för, säger Bo Larsen, presschef Volvo Personbilar Sverige.

 

 

Varför har inte Volvo ambitionen att vara världsledande inom det här segmentet?

– Volvo är i ett internationellt perspektiv en mycket liten bilproducent och måste ta hänsyn till de ekonomiska insatser som måste göras för att producera individuella anpassningar av ett fordon, säger Bo Larsen och fortsätter:

– Volvo har sedan många år istället valt att överlåta ombyggnaderna av fordonen till företag som på ett bättre, effektivare och inte minst ett mer ekonomiskt sätt kan uppfylla de behov och önskemål som den enskilde personens individuella funktionshinder kräver. Vi tror inte att det finns en massproducerad generell lösning för alla, säger Bo Larsen.

Autoadapt har även ett samarbete med tyska Mercedes.

– Idag har vi vissa lokala samarbeten med Mercedes som förser oss med nya modeller i god tid i förväg så att vi kan ta fram modellanpassade kosoller, säger Peter Wahlsten.

 

 

 

Autadapt växer snabbt
Autoadapt grundades 1996 och på bolaget arbetade då fem personer och omsättningen låg mellan fyra och fem miljoner kronor. Förra året var personalstyrkan 90 personer och bolaget omsatte 150 miljoner.

Autoadapt finns på www.autoadapt.se