Webbinarium om dövblindhet och flerfunktionsnedsättning

 

Den 13 mars 2024 anordnades ett unikt webbinarium för att öka kunskapen om de vardagsutmaningar som människor med kombinerad syn- och hörselnedsättning, känd som dövblindhet, och deras familjer står inför.

Samarbete mellan Nka och Nkcdb

Webbinariet var ett samarbete mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb).

Föräldrar ger tips och råd

Hanna Grundahl Perols och Maria Andersson, båda föräldrar till barn med dövblindhet och flerfunktionsnedsättning, delar med sig av sina personliga erfarenheter. De beskriver inte bara de dagliga utmaningar de ställs inför, utan ger även konkreta tips och råd som kan underlätta både för barnen och deras nätverk.

Ny kurs för föräldrar till barn med dövblindhet

Caroline Lindström, biträdande verksamhetschef och specialpedagog på Nkcdb, fördjupar sig i ämnet dövblindhet, och presenterar en specialutformad kurs för föräldrar till barn som drabbats tidigt av syn- och hörselnedsättning.

Föräldraråd hos FSDB stöttar familjer

Eva Winberg, från Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB), bidrar också med sina kunskaper. Som medlem i FSDB:s föräldraråd ger hon en inblick i organisationens arbete och hur de stöttar familjer.

Bygger broar mellan anhöriga och professionella

Detta webbinarium är inte enbart inriktat på familjer som direkt påverkas av dövblindhet, utan är även en resurs för yrkesverksamma inom området som möter dessa utmaningar i sitt arbete.

Genom utbyte av erfarenheter och strategier hoppas arrangörerna att webbinariet ska bygga broar mellan anhöriga och professionella, och bidra till en bättre vardag för de som lever med dövblindhet och flerfunktionsnedsättning.

Se webbinariet när du vill

Webbinariet sändes den 13 mars 2024, och kan nu ses när som helst på Nka:s webbplats.

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *