En kommentar

  1. Var kan kan hitta webbutbildning eller bildstöd ang. information om vaccination för Covid-19. Personal behöver stöd i att informera de boende på LSS bostaden för att den enskilde ska kunna ta beslut om vaccin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *