Webbkurs om hygienrutiner släpps idag

Från och med idag kan vem som helst gå Socialstyrelsens webbkurs om basala hygienrutiner inom vård och omsorg.

Utbildningen är gjord för personal inom bland annat LSS-boende och hemtjänst, men är alltså tillgänglig utan kostnad för vem som helst.

Enligt Socialstyrelsen är utbildningen utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Det finns en inledande, generell modul varefter kursdeltagarna kan välja olika spår om hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen.

Här får man använda kunskaperna från första modulen och lite mer praktiskt ta ställning till olika situationer en typisk dag.

Här finns Socialstyrelsens nya webbutbildning.