Yrke: Personlig assistent

Personlig assistent är ett ganska nytt yrke som uppstod i samband med införandet av rättighetslagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som kom 1993.

Idag arbetar cirka 80 000 personer i Sverige som personliga assistenter, enligt fackförbundet Kommunal.

Arbetet som personlig assistent innebär att man hjälper en person med funktionsnedsättning att leva ett så normalt liv som möjligt, att vara dennes ”armar och ben”. Det är brukarens individuella behov som står i fokus.

Några utbildningskrav finns inte utan det handlar mycket om personlig lämplighet och personkemi. Assistenten ska finnas nära till hands och förväntas vara personlig, men inte privat.

Föräldrakraft har intervjuat fem personer som arbetar som personlig assistent för att höra hur de upplever yrkesrollen (se separata intervjuer i Föräldrakraft nr 4, 2012).