”Ytterst allvarligt att krisplaner saknas i varannan kommun”

Riksförbundet FUB kritiserar den låga krisberedskapen för LSS-bostäder och särskilt utsatta grupper.

– Det är ytterst allvarligt att så många kommuner struntat i att ta fram en plan B för sina LSS-bostäder, säger Riksförbundet FUB:s ordförande Anders Lago. Det är extra anmärkningsvärt eftersom vi har haft en pågående kris i form av en pandemi under två års tid.

Kontinuitetsplaner och evakueringsplaner saknas

Socialstyrelsens nya lägesrapport om insatser för personer med funktionsnedsättning visar att varannan kommun fortfarande saknar kontinuitetsplaner för bostäder enligt LSS.

Varannan kommun saknar även evakueringsplaner i kommunerna för särskilt sårbara grupper.

– Det är skrämmande att denna beredskap inte finns för samhällsviktig verksamhet, säger Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare. Kommunerna har ett ansvar att säkerställa att personer som bor i LSS-bostad får den hjälp och det stöd de behöver vid en allvarlig händelse eller kris.

Oro för att det inte går att laga mat eller hålla värme

Inre Ringen Sveriges ordförande Markus Petersson säger att om det inte går att laga mat eller hålla sig varm på vintern kan det snabbt bli mycket stora problem för många.

LÄS ÄVEN: Så får du själv koll på vilken krisberedskap som finns