Försäkringskassans återkrav och dess konsekvenser

Vi följer upp med en ny konferens den 26 oktober 2022

Det är kris i anordnarbranschen. Anordnare och assistansberättigade drabbas av återbetalningskrav, och en lång rad anordnare har fått sina tillstånd indragna. Ibland är det säkert korrekt, men ibland är det svårare att förstå varför.  

Under juni anordnade ABH Utbildning och HejaIOlika/Föräldrakraft en välbesökt och lyckad konferens om de problem branschen har på grund av just Försäkringskassans återkrav. Vi har lyssnat på vad deltagarna tyckte – och den 26 oktober 2022 följer vi upp med en ny konferens på samma tema. Det behövs mer information och konkreta råd. IVO:s beslut om att återkalla tillstånd för Curira, och Försäkringskassans GD:s uttalande om att 4500 assistansanvändare kan behöva byta anordnare, visar detta.

Inbjudna är bland annat Försäkringskassan och IVO, och vi hoppas att de kommer att delta på förmiddagspasset med information om hur de arbetar med återkrav, hur de ser på rättsläget, vad de kräver av anordnare och vad som i övrigt händer på området.


Nedan: Om konferensen 13 juni 2022

Är det anordnarens uppgift att övervaka sina uppdragsgivare?

Återbetalningskrav från Försäkringskassan är orosmoln på mer än ett sätt. Hur skyddar man sig och vad kan man göra om man drabbas? Hur påverkar återkraven den assistansberättigades möjligheter att använda den personliga assistansen?

ABH Utbildning och Hejaolika.se bjuder in viktiga aktörer för att diskutera och föra den kanske viktigaste frågan vidare: är det politikens mening att möjligheten att använda assistansen som man önskar ska begränsas och att privata anordnare inte ska finnas kvar?

Är det anordnarens uppgift att övervaka sina uppdragsgivare?

Återbetalningskrav från Försäkringskassan är orosmoln på mer än ett sätt. Hur skyddar man sig och vad kan man göra om man drabbas? Hur påverkar återkraven den assistansberättigades möjligheter att använda den personliga assistansen?

ABH Utbildning och Hejaolika.se bjuder in viktiga aktörer för att diskutera och föra den kanske viktigaste frågan vidare: är det politikens mening att möjligheten att använda assistansen som man önskar ska begränsas och att privata anordnare inte ska finnas kvar?

Stockholm. Foto: Linnea Bengtsson.
Försäkringskassans huvudkontor i Telefonplan i södra Stockholm.

Program 13 juni 2022

10.00–10.45 Inledning. Genomgång av regler för återkrav och hur man kan skydda sig. Anna Barsk Holmbom.

10.45–11.00 Paus.

11.00–11.45 Henrik Petrén, Fremia, och Ida Ingerö, Vårdföretagarna: Vilka summor pratar vi om och hur många drabbas? Vad innebär det om anordnarna ska kontrollera sina uppdragsgivare som Försäkringskassan verkar anse?

11.45–12.45 Lunchpaus.

12.45–13.30 Vad gör man om man drabbas? Gustav Lindkvist som är forskare (juris doktor) och specialiserad på förvaltningsprocesser, skatteprocesser och EKO-brott.

13.30–13.45 Paus.

13.45–15.00 Är det politikens vilja att privata anordnare inte ska finnas kvar och/eller att den assistansberättigade ska övervakas av sin anordnare? Paneldebatt med bland annat Mikael Sundesten (S), Sofia Nilsson (C), Pia Steensland (KD), Bengt Eliasson (L), Karolina Celinska, DHR, Anastasia Georgiadou, Alminia, och Sophie Karlsson, IfA, Intressegruppen för assistansberättigade. Vi har även bjudit in ytterligare politiker, myndigheter och debattörer. 


Om talarna

Anna Barsk Holmbom, moderator.
Gustav Lindkvist, forskare och juris doktor.
Sophie Karlsson, IfA.
Henrik Petrén, Fremia.
Ida Ingerö, Vårdföretagarna.
Karolina Celinska, DHR.
Mikael Sundesten, S.
Pia Steensland, KD.
Sofia Nilsson, C.
Bengt Eliasson, L.
Anastasia Georgiadou, Alminia
Både Försäkringskassan och IVO har bjudits in att delta.
Information om fler talare kommer.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är assistansanordnare eller i övrigt berörs av den personliga assistansen.

Syftet

Syftet med dagen är att belysa vad som händer inom återkrav, och vilka konsekvenser detta får.


Aktuella artiklar om återkrav