Vi följer upp med en ny hybridkonferens den 26 oktober 2022

Det är kris i anordnarbranschen. Anordnare och assistansberättigade drabbas av återbetalningskrav, och en lång rad anordnare har fått sina tillstånd indragna. Ibland är det säkert korrekt, men ibland är det svårare att förstå varför.  

Under juni anordnade ABH Utbildning och HejaOlika/Föräldrakraft en välbesökt och lyckad konferens om de problem branschen har på grund av just Försäkringskassans återkrav. Vi har lyssnat på vad deltagarna tyckte – och den 26 oktober 2022 följer vi upp med en ny konferens på samma tema.

ABH Utbildning och Hejaolika.se hälsar dig välkommen!

Några av 2022 års rubriker om återkrav på HejaOlika.se.

Program 26 oktober

9.00 Aktuellt läge när det gäller återkrav och indragna tillstånd.
Anna Barsk Holmbom går igenom statistik, domar och vad FK och IVO säger om det aktuella läget.
09.15 Vad styr Försäkringskassan och IVOs arbete?
Emilia Liedbeck, advokat på Altius Advokatbyrå redogör för vilket lagutrymme och vilka regler som styr Försäkringskassan och IVO när de begär återkrav och/eller drar in tillstånd inklusive det nya rättsliga ställningstagandet från FK om beviskrav vid återbetalningsskyldighet.
10.00 Paus.
10.15 Vad kan man som anordnare göra om man får återkrav eller besked om att IVO drar in tillståndet?
Emilia Liedbeck beskriver vilka juridiska möjligheter anordnaren har. Var överklagar man? Regler för inhibition? Vilka förändringar har det blivit när Försäkringskassans beslut har fått exekutionstitel? Kan man vidta mer än en åtgärd samtidigt? Hur ser statistiken ut – lönar det sig att överklaga?
11.15 Paus.
11.30 Migrationsverket: Arbetskraftsinvandring och personlig assistans. Anna Bartosiewicz och Hampus Forsell.
12.00 Lunch.
13.00 Att granskas och gå igenom det med bibehållet tillstånd.
Elfa Assistans granskades av IVO. Eva Lundin, Verksamhetschef på företaget berättar hur de arbetade för att komma tillrätta med de frågor IVO hade tagit upp.
13.50 Paus.
14.00 – 16.00 Vad gör branschen och politikerna?
IfA, Vårdföretagarna och Fremia om vad de gör för att hjälpa sina medlemmar. Debatt med deltagande politiker från S, Mp, C och L.

Aktuella artiklar om återkrav