Barnvaccin kan förebygga hörselskador

Barn under två år borde vaccineras mot pneumokocker, som orsakar öron- och lunginflammationer och kan leda till livshotande hjärnhinneinflammationer. Därför borde det nya vaccinet införas i det allmänna vaccinationsprogrammet, menar Smittskyddsinstitutet (SMI).

Vill ge stöd mot dyslexi före skolstart

Forskare från nio europeiska länder inleder ett samarbete för att bygga världens största biodatabas över dyslexi. Anledningen till detta är att man vill sammanställa alla kunskaper och ställa Europa i frontlinjen för dyslexiforskning. Professor Juha Kere hoppas att detta kommer hjälpa oss att förstå problematiken kring dyslexi bättre och kunna ge barn hjälp redan före skolstart.

Ny tidning ska inspirera unga funktionshindrade

David Lega har gjort sig känd med meriter som världsmästare, kläddesigner, föreläsare och entreprenör. Men engagemanget slutar inte där, nu startar mångsysslaren en helt ny tidning som vänder sig til lunga funktionshindrade. Tidningen ska vara ett inspirationsmagasin för alla funktionshindrade, främst i åldrarna mellan 16 och 30 år.

Viktigt med kompisar i skolan för barn med funktionshinder

Barn med funktionshinder behöver bra kontakt med klasskamrater för att fungera bra i skolan. Barn som känner sig utanför den sociala gemenskapen tappar lätt motivationen i skolan. Det visar en ny studie som gjorts på Karolinska Institutet.

Hälften så många föds med vattenskalle

Vattenskalle har under de senaste årtiondena mer än halverats i Västsverige. Mycket av detta beror på att antalet barn som föds med ryggmärgsbråck kraftigt minskat. Samtidigt larmar forskarna om att en stor del av barnen som föds med vattenskalle riskerar att få utvecklingsstörning eller få svårare att hänga med i skolan.

Barncancer ökar i hela Europa

Barncancerfallen ökar med en procent per år i Europa. Samtidigt överlever fler barn sina cancersjukdomar. Idag klarar sig 75 procent av barncancerpatienterna, visar en undersökning som EU gjort.

Sjuåring nekades livsviktig behandling för Hunters sjukdom

Sjuårige Anton Håkansson lider av Hunters sjukdom och behöver medicin för fyra miljoner kronor varje år. Länssjukvårdsnämnden i Halland har hela tiden sagt nej. Nu tar sjukhuschefen Anders Dybjer saken i egna händer och ser till att Anton får sin livsviktiga behandling.

Mobilnumret som räddar liv – ICE (In Case of Emergency)

Ett nummer i mobilen ska hjälpa räddningspersonal att fortare komma i kontakt med anhöriga då en person hittas svårt sjuk eller skadad. SOS Alarm vill att alla ska lägga in en kontakt kallad ICE (In Case of Emergency) i sina mobiler för att personal snabbare ska få besked om medicinering eller om personen lider av någon sjukdom.

Oroliga barn läker långsammare

Barn som oroar sig mycket inför en operation råkar i större utsträckning ut för komplikationer efter operationen. Ängsliga barnriskerar att ha svårare att återhämta sig från bedövning, uppleva
sömnproblem, känna mer smärta och därmed behöva mer smärtstillande. Det visar en amerikansk studie från forskare på Yale University.