/ Dagens Omsorgs redaktion

Author: Dagens Omsorgs redaktion

Nya osynliga GPS-larmet är inbyggt i skosulan

Nya osynliga GPS-larmet är inbyggt i skosulan

En skosula med inbyggt GPS-larm ska öka tryggheten för båda unga och gamla. Det är det svenska företaget Posifon AB som lanserar produkten GPS Smartsole.

Utebliven assistans lex Sarah-anmäls av Malmö

Malmö stad lämnar in en Lex Sarah-anmälan för att en man med stort behov av assistans blev lämnad utan stöd. Mannens assistenter uteblev från sina arbetspass vid ett par tillfällen under julhelgen. Han har därmed lämnats ensam under hela dagar.

Många är utestängda från webben – Så kan tillgängligheten säkras

Många är utestängda från webben – Så kan tillgängligheten säkras

Internet fungerar mycket dåligt för personer med synnedsättning, enligt en undersökning TNS Sifo gjort på uppdrag av Synskadades Riksförbund.
Färre än hälften av medlemmarna hos förbundet använder internet dagligen. Var fjärde medlem har aldrig varit på nätet.

Socialstyrelsen: Valfriheten måste fungera bättre för de mest utsatta

Valfrihetssystem enligt LOV har brister när det gäller de mest sjuka och utsatta. Och bara var femte kommun har lättläst information trots att lagen kräver detta, rapporterar Socialstyrelsen.
Nu kräver Socialstyrelsen att kommunerna ser till att uppmärksamma individuella behov bättre, även för personer som inte klarar av att själv välja utförare.

Hård kritik mot Försäkringskassans nya arbetsförmåge-bedömningar

Det finns stora brister Försäkringskassan bedömningar av arbetsförmåga och rätten till ersättning från sjukförsäkringen.
Det anser Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har granskat hanteringen av aktivitetsförmågeutredningar.

”Reformen” som kan göra bilstödet sämre och krångligare

”Reformen” som kan göra bilstödet sämre och krångligare

Efter att ha legat stilla i mer än 20 år tycker många att det är dags att höja nivåerna för bilstöd till personer med funktionsnedsättning. Då kommer istället förslag om sänkningar och ökat krångel.

Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Funktionshinderpolitiken måste bli mer effektiv för att målen om delaktighet ska uppnås.Det anser regeringen som har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att föreslå en helt ny politik.