/ Elisabeth Langran och Harald Strand

Author: Elisabeth Langran och Harald Strand

LSS leder för många till ett liv i fattigdom, inte till ett liv som andra

LSS leder för många till ett liv i fattigdom, inte till ett liv som andra

Inkomsten för personer med LSS som oftast är aktivitets- eller sjukersättning är mycket låg och har dessutom under många år släpat efter jämfört med både löner och matkostnader. Men den största utgiften är hyra och den har skenat vad gäller nyproduktion. Som om detta inte var nog så har förvaltningsdomstolen spätt på bördan.