/ Valter Bengtsson - Page 2

Author: Valter Bengtsson

2 av 3 elever med NPF känner stor oro för skolan

2 av 3 elever med NPF känner stor oro för skolan

Riksförbundet Attention har kartlagt hur elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättning, upplever skolstarten. Undersökningen visar att 2 av 3 elever känner…