/ Valter Bengtsson - Page 3

Author: Valter Bengtsson

Socialförsäkringens alla stöd på rekordlåg nivå – trots pandemin

Socialförsäkringens alla stöd på rekordlåg nivå – trots pandemin

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer fortsätter att bli allt billigare i förhållande till BNP, Sveriges totala ekonomi. Förra året var kostnaderna nere på 5 procent av BNP – den lägsta nivån som finns med i Försäkringskassans statistik.