/ Maria Östby - Björn Brunnberg - Lars Berge Kleber

Author: Maria Östby - Björn Brunnberg - Lars Berge Kleber

Bristande kunskap och intresse för gymnasiesärskolans elever
Debatt

Bristande kunskap och intresse för gymnasiesärskolans elever

DEBATT. ”Vi har ju folkhögskolorna med kurser och pedagogik som passar personer med funktionsnedsättning!”
Ett vanligt uttalande från politiker och beslutfattare. Ett uttryck som visar tilltro till folkbildningen – men också bristande intresse och kunskap för särskoleelevers möjlighet till vidare utbildning. Vi kan inte längre se på när bristande information om utbildningsalternativ ligger till grund för regeringens satsningar.