/ NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Author: NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nya verktyg för kommunikation klara våren 2021

Syftet är att genom förbättrad kommunikation för personer med flerfunktionsnedsättning öka möjligheten till ett livslångt lärande och därmed skapa förutsättningar…

Konferens Livets möjligheter 2022

Temat för konferensen är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”. Med livslångt lärande avses allt lärande…

Vuxensyskon är också anhöriga

Vuxensyskon är också anhöriga – ett nytt avsnitt i Nka-podden. Avsnittet handlar om hur livet påverkas när man är syskon…

Att vara anhörig

Att vara anhörig

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd…