/ NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Author: NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vuxensyskon är också anhöriga
Partnerinformation

Vuxensyskon är också anhöriga

Vuxensyskon är också anhöriga – ett nytt avsnitt i Nka-podden. Avsnittet handlar om hur livet påverkas när man är syskon…

Att vara anhörig
Partnerinformation

Att vara anhörig

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd…

Webbinarier om anhörigfrågor
Partnerinformation

Webbinarier om anhörigfrågor

Nka erbjuder fortlöpande webbinarier inom flera områden och som vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga. Nka:s webbinarier är en…