Att ta från de fattiga och ge till de rika

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.
2017-10-09

OMVÄND ROBIN HOOD. Den moderna legenden om den ädle men fredlösa Robin Hood och hans stråtrövarband i Sherwoodskogen vid staden Nottingham i England, handlar om principen att ta från de rika och ge till de fattiga. Det direkta förtrycket av folket utförs av prins Johns hjälpare sheriffen av Nottingham.

Elisabeth Sandlund skrev för några år sedan en utmärkt ledare i tidningen Dagen, med rubriken ”Stockholms stad gör omvänd Robin Hood”, som hon avslutade med ”Att ta från de som har de största problemen och ge till de som har mindre behov – är det en princip som Stockholms invånare verkligen vill att kommunen ska tillämpa?” Det handlade om att staden gynnar elever med mindre behov på bekostnad av de som behöver mer, det vill säga: om att inte följa skollagen.

Just nu är mitt fokus att personerna i LSS-gruppen ska slippa att leva i livslång fattigdom. Ingen enkel uppgift då ansvariga inte vill lyssna. Fler behöver stå på barrikaderna.

Jag vill påstå att det inte bara är Stockholm som har samma tveksamma princip som sheriffen av Nottingham - att ta från de redan fattiga och ge till de rika!

Fantasin ifråga om nya extra avgifter för våra redan fattiga LSS-personer som bor på gruppbostad har accelererat och verkar aldrig ta slut.

Några aktuella exempel:

  1. Ta betalt för gemensamhetsutrymmen (efter felaktig dom av HFD; tolkat text i propositionen fel; se ”Nyanser av språket”)
  2. Ta extra betalt för tillagning av måltider (blev ej prövat i HFD då det var ”en blygsam avgift”; för en höginkomsttagare kanske men inte för de redan fattiga boende)
  3. Ta extra betalt för utkörning av mat (ej prövat i högre instans)
  4. Ta betalt för tjänster som ingår i normal omvårdnad, som fönsterputsning (IVO sa nej)
  5. Ta betalt för tur-bundna resor till och från daglig verksamhet så att individerna får dubbel kostnad jämfört andra, då de som alla andra även måste ha månadskort/färdtjänst för fritidsresor (några kommuner spridda över landet)

Om dessa avgifter är lagliga enligt LSS eller inte verkar ingen bry sig! Men om en kommun börjar verkar det spridas ”som vinden”?

Att det är en övervältring av kostnader på de fattigaste i kommunen är dock säkert. Att vår gemensamma funktionshinderpolitik har som princip, att ingen skall ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder, har man helt ”glömt”!

Det senaste exemplet kommer från Värmland, där några kommuner börjat ta betalt för att dela medicin från ApoDos till boende på gruppbostäder, detta trots att det absolut inte är hemsjukvård, utan egenvård, vilket ingår i omsorgen enligt LSS. Det vill säga, det vi ”normala” fixar själva men som dessa boende behöver stöd med, liksom duscha, klä på sig eller dylikt.

Det märkliga (för att utrycka mig milt) är hur just att suga ut mer pengar från LSS-boende har en tendens att sprida sig! För att de är enklare att angripa – de redan svaga orkar inte protestera? Att det görs av människor som är ansvariga för omsorgen om LSS-gruppen känns ”märkligt”. Vilka attityder döljer sig där? Har de förträngt sitt ansvar enlig LSS? Har de kopplat bort både hjärna och hjärta? Det handlar ju om personer som utan egen förskyllan hamnat i beroende av deras hjälp och inte tål ytterligare stjälp! Har de glömt att vem som helst kan hamna i beroendegruppen, även de själva eller deras anhöriga.

I samhällets jakt på kostnader belastar man personer som lever i strukturell fattigdom med ytterligare utgifter. Personer med omfattande funktionsnedsättningar bor i gruppbostäder på grund av sina funktionsnedsättningar. På grund av sin funktionsnedsättning så lever de i fattigdom. Deras inkomst består av sjukersättning på de lägsta nivåerna eftersom de inte har arbetat. När de pensioneras så blir även pensionen låg på grund av att livsinkomsten varit låg. De betalar högre skatt än andra med motsvarande låga inkomst. De har små möjligheter att påverka sin inkomst och kommunen bestämmer merparten av deras kostnader, oftast även deras höga hyra. Med ett ständigt underskott i sin budget hamnar de i livslång fattigdom. Detta var inte meningen med LSS – utan tvärtom!

Det är knappast så att politiker och kommuntjänstemänen inte vet vad de gör. Eller att de inte vet vad de borde göra enligt lagens intentioner. Det är inte heller så att våra ministrar inte förstår, men de prioriterar annat som syns mer och väljer medvetet att blunda för LSS-gruppens behov.

Sedan strör partiledaren på ytterligare salt i såren med att ”vägen till oberoende och självständighet är eget arbete, inte bidrag.”

I söndagens (8 okt 2017) partiledardebatt i SVT sa alliansens statsministerkandidat att det inte är meningen att man ska leva på socialbidrag år efter år. Men det är ju precis vad som nu händer för de i LSS-gruppen som får dyra bostäder, samtidigt med allt lägre inkomst och höga skatter?

Sedan strör partiledaren ytterligare salt i såren med att ”vägen till oberoende och självständighet är eget arbete, inte bidrag”. Hur tror han det låter för en grupp som på grund av svåra funktionsnedsättningar tvingas leva på ”bidrag”, då möjligheten ta ett arbete eller få ett arbete inte finns. De är hänvisade till daglig verksamhet enligt LSS med en hab-ersättning som i bästa fall täcker deras lunchkostnad.

Ingen av partiledarna var legendens Rikard Lejonhjärta, den hemvändande rättvise kungen som ställde allt till rätta!

Ingen i debatten om arbetslöshet och revor i välfärden samt växande sociala klyftor lyfte fram LSS-gruppen. Inte heller nämndes gruppen eller ojämlik sjukvård i debatten om sjukvården.

Jag får fortsätta min livslånga kamp för min son och hans kamrater. Har jag tur kan jag kanske väcka någon ansvarig politiker. Kanske kan jag få några ansvariga tjänstemän ute i kommunerna att förstå att det finns en LSS-lag som de måste följa. Kanske kan jag få några jurister i förvaltningsrätten att skaffa sig kunskap om LSS och dess förarbeten.

Kanske kan jag få med fler i funktionshinderrörelsen att kämpa för LSS-gruppen! Den utgåva av Föräldrakraft nr 2 som utkom nu i september vilken innehåller LSS-skolan bör alla ansvariga för LSS-gruppen inklusive gode män och anhöriga läsa.

Just nu är dock mitt fokus att personerna i LSS-gruppen ska slippa att leva i livslång fattigdom. Ingen enkel uppgift då ansvariga inte vill lyssna. Dessutom är den svår att göra ensam.

Jag behöver fler kamrater som står upp på barrikaderna för att ”du kan inte ha goda levnadsvillkor om du är fattig”!

Harald Strand
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Kommentarer

Hej Harald. Tack för LSS…

Hej Harald. Tack för LSS-skolan. Viktig, kunskapsrik.
Och här har du en kamrat med dig som gillar barrikader. Fint att vi möttes på INTRA-dagarna.
Jag försöker prata LSS i alla sammanhang där jag når ut. I seminarier, i intervjuer.
Här Psykologtidningen nr 7 som kom idag http://psykologtidningen.se/2017/09/26/intrapriset-det-finaste-pris-jag…

Christina Renlund
Ständigt 'on mission'

Håller med dig i allt! Det gäller för oss föräldrar och gode män att berätta och prata så mycket som möjligt! För den som inte lever i vår värld är det näst intill omöjligt att förstå hur eländigt ställt det faktiskt är för vuxna. De är ju helt beroende av stöd från sina föräldrar. Men nu om någonsin med ett stundande val är det viktigt att inte vara tyst - berätta på jobbet och bland vänner och bekanta!
Upp till kamp!

Annette Lack
Det du skriver Harald är…

Det du skriver Harald är tyvärr den bistra sanningen, många i LSS-gruppen är dömda till livstids fattigdom och ingen politiker verkar se det som ett problem, inte tillräckligt stort för att engagera sig i alla fall...

Så har vi det eviga tjatet om arbetslinjen. Tänk om en enda journalist ställt frågan - varför detta prat om att "det ska löna sig att arbeta"? I alla tider har det ju faktiskt varit mer ekonomiskt lönsamt att arbeta än att vara beroende av statens trygghetssystem.

Thomas Juneborg
Så sant och så svårt

Tack Harald, för din stora kunskap och din otroliga kamp att ge personer tillhörande LSS en liten möjlighet att få rätt idag.
Jag upptäckte LSS i maj 2000, då dottern var 2,5 år. Ingen hade talat om för mig att den fanns, trots att jag hade insatser i hemmet genom den. Jag blev så ledsen och förbannad och har sedan dess läst och läst och läst för att göra rätt. Idag läser jag Handikapprätt på Högskolan, för att göra rätt. Men ändå nonchaleras vi om och om igen. Hittills har vi varit i domstol 5 gånger. Och vunnit. Men kampen tröttar ut. Kraften ger sig. Kommer jag kapitulera? Vem vet, med det som pågår nu.
Lena B

Lena Bengtsson
För vidare spridning

Denna text förtjänar att spridas utanför dem som är personligt berörda av försämringarna inom LSS. Är det tillåtet att kopiera texten i sin helhet på en privat blogg om källan anges och länk läggs till HejOlika?

E Sjölund
Svar till "För vidare spridning"

Vi vill självklart att texten ska spridas, men av upphovsrättsliga skäl är det endast tillåtet att citera delar av, alternativt referera, texten. Citat och referat bör också förses med hänvisning och länk till källan.
Valter Bengtsson

Valter Bengtsson
För vidare befordran partiledarna

Tycker att du Harald skulle skicka ovanstående som ett brev till samtliga partiledare och till riksdagsgruppernas ledare, -det här är ett helhetsgrepp som heter duga, bra gjort.

Christer Pettersson
Hjälp till och sprid till politiker

Partiledarna är inte lätt att komma åt. De skapar murar kring sig och sådant som handlar om LSS sorteras nog bort tyvärr!

Jag har skickat till mina egna kontakter i de olika partierna som jag vet bryr sig om LSS. Ni som har bra kontakter – skicka gärna ni också!

Harald
Strand
Harald Strand
Betalt för turbundna resor

Har ett överklagande i Förvaltningsrätten angående exakt det du nämner under rubriken

NN

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
Skriv in din kommentar här.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.

Beställ LSS-skolan 2017

Vinjett för LSS-skolan

Mest läst idag

Hetast på sajten just nu.

Barn drabbas hårdast av de nya, hårdare bedömningar av rätten till assistans som Försäkringskassan gör efter domarna...

- Socialstyrelsen bekräftar det som RBU har larmat om under lång tid. Kommunerna har inte kapacitet att möta...

Det var tänkt att de flesta som är beviljade assistans nu skulle ha en lugn period. Men för Jonathan, 11 år, och...

Fler ska få betalt på daglig verksamhet. Det vill Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderspolitiken. Hon...

Statliga utredaren Håkan Ceder föreslår att handikappersättningen och vårdbidraget slopas och ersätts med helt nya...

Brukar du tappa bort viktiga papper som läkartider, jobbscheman eller kurslistor? Med Evernote kan du fotografera...

Är problem med arbetsminnet ärftligt? Vad kan man göra för att träna upp arbetsminnet? Forskaren Torkel Klingberg...

Att få besked om att ens nyfödda barn har en hjärnskada leder ofta till att man som förälder hamnar i chock och kan...

Här bjuder Örebro habilitering på några smakprov. Övningarna presenteras här i kraftigt förenklad och förkortad...

Självklart ska personer med funktionsnedsättningar kunna konkurrera på lika villkor om jobben. Men många missar...

David Lega vill inrätta en ombudman för att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras familjer i...

De nya arbetstidsreglerna inom personlig assistans har blivit en obehaglig överraskning för många. Brukare, anhöriga,...

Anklagelser haglade över regeringen på söndagens manifestation för assistans och LSS. Jan Björklund (L), Jonas...

PRESSMEDDELANDE. Under tisdagen avslöjades 2017 års vinnare i tävlingen Bästa LSS-kommun. Segern togs hem av...

Handikappersättning och vårdbidrag görs om i grunden. Förslag om detta kommer regeringen att lägga fram i en...

Självkänsla – vad är det?

Självkänsla innebär att du vet vem du är och tror på ditt eget...

Hur mycket får du i plånboken i år? 16 000 eller 108 000 kr i vårdbidrag - eller inget alls? Vi har räknat ut vad...

LSS-SKOLAN. Ledsagare och kontaktperson är två insatser enligt LSS som är avgörande för att personer med...

Regeringen vill ändra och förtydliga reglerna för bostadsanpassning från 1 juli 2018. En av de viktigaste nyheterna...

Stöd från omgivningen betyder mycket för den psykiska hälsan. Här delar Patrik Johansson med sig av sina...

Förändrad muskelspänning försvårar kroppens viljemässiga rörlighet och kan orsaka allvarliga problem med smärta och...

”Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. När en LSS-ansökan ska skrivas är det svårt att veta exakt...

Mobiler och surfplattor har kommit till hjälpmedelsvärlden för att stanna. Det senaste halvåret har antalet appar för...

Tidigare ärkebiskopen KG Hammar ställer sig på barrikaderna för LSS och personlig assistans. - Det känns som att vi...

Jag känner mig tom. Som ett skal som ser bra ut på utsidan, men innerst inne finns ingenting, bara ett mörker av oro...

När jag skrev min förra text, om vad som gäller nu för omprövningar och lagändringar, skrev jag att det fortfarande...

Lennart Jönsson har mött många människor som fått drömmen om ett jobb uppfylld. Och för att dessa personer ska bli...

Här fortsätter LSS-skolan. Den första lektionen handlade om de grundläggande principerna för lagen om stöd och service...

”Tidigare hade jag inte vågat sitta här utan Atlas.” Så inleder Britta Blomqvist sin berättelse om hur Atlas blev...

"Hon är tio veckor för tidigt född. Hon föddes utan immunförsvar", säger jag irriterat, för ja, jag går...

Har ditt barn svårt att få upp slem som samlas i luftvägarna? Här tipsar två experter om vad man kan göra för att...

Antalet friskolor som satsar på elever i behov av särskilt stöd har ökat, men de allra flesta ligger i...

950 fick avslag - Föräldrakrafts guide hjälper dig att få din ansökan beviljad.

Funktionsrätt Sveriges både vice ordföranden Pelle Kölhed och Ines Uusman hoppar av i protest mot Lars Ohly, uppger...

DEBATT. Jag har tidigare skrivit ett debattinlägg här på Föräldrakraft om att ”Uppdrag Granskning förstärker bilden...

Barn som vuxen - alla har vi mänskliga rättigheter. Vissa barn med omfattande funktionsnedsättning har rätt till...

I tisdags, den 21 november 2017, samlades finalisterna i spänd väntan på att juryn för ”Bästa LSS-kommun” skulle...

I januari avgörs framtiden för Lars Ohly som ordförande för Funktionsrätt Sverige. Det meddelar organisationen idag...

Nu ska regeringen ta fram sitt lagförslag. Därefter ska riksdagen rösta igenom det. Fram till dess får vi lita på...

GUIDE. Det har blivit allt svårare att få rätt i domstol vid tvister om stöd för personer med funktionsnedsättning....

En frihetskänsla utöver det vanliga. Det är omdömet för den nya armcykeln med elmotor som lanserades i Sverige...

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen begränsar möjligheten att få personlig assistans för stora grupper,...

”Du kan också välja att annonsera i den lokala pressen eller att skicka in en insändare för att få tag på föräldrar...

LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Lagen slår fast att alla har lika värde och att...

Varje år beviljar Försäkringskassan cirka 2 700 ansökningar om bidrag till arbetshjälpmedel. Men det borde vara ännu...

Vattenskalle har under de senaste årtiondena mer än halverats i Västsverige. Mycket av detta beror på att antalet...

Här är tips på kollon som Föräldrakraft publicerade i Tema Kollo i nr 1, 2013.

Chanserna att lyckas i skolan förbättras snabbt. Skolor skulle kunna flerfaldiga övningarna i att läsa, skriva och...

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se