Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Förödande för LSS att vi inte är överens

Det är naturligtvis förödande för LSS utveckling om vi i intresseorganisationerna inte är överens om vad som behöver göras i framtiden. Och hur verkligheten ser ut idag.

Det är likaså ett stort problem att vi selektivt bevakar våra ”egna” insatser och kanske dessutom klankar ner på vissa av de andra LSS-insatserna.

LSS är tydlig med att de som omfattas av lagen och har behov av en eller flera insatser i paragraf 9, ska få den eller dessa om behoven är verkliga och styrkta i en oberoende utredning.

Vi måste angripa spridningen av uppgifter som inte är korrekta eller är till för att manipulera oss alla. Det finns bland annat ett antal artiklar i media med påstående som:

Antalet personer med LSS ökar lavinartat!
Svaret är att ökningen är ungefär som befolkningstillväxten i Sverige.

Kostnaden för LSS skenar!
Svaret är att ökningen är ungefär som den ekonomiska tillväxten i Sverige.

Det fuskas stort med personlig assistans (assistansersättningen)!
Svaret är ett klart nej! Till och med mindre än i andra bidragssystem som VAB, vård av sjukt barn.

Vi måste förstå att vi blir lurade när exempelvis direktiven till LSS-utredningen bland annat lyder: Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.

Citatet har naturligtvis ingen relevans, då det är olika utbetalare av stöden. Endast cirka 80 procent av personlig assistans finansieras av staten, resten betalas av kommunerna solidariskt via LSS-utjämningssystemet.

Jag kan se att citatet har sått split i funktionshinderrörelsen, och kanske står det bara där i direktiven av just den orsaken? Och vi är många som i så fall har klivit i den fällan.

Det är också ett problem att okunskapen om lagen är så utbredd, även bland de som är satta att ansvara för dess genomförande. Okunskap om varför den tillkom som en pluslag och för vilka, de som behöver mer för att få lika. LSS-skolan här på HejaOlika är därför en viktig kunskapskälla.

Vi måste vara tydliga med skillnaden mellan jämställdhet och LSS viktiga princip om jämlikhet. Jämlikhet enligt LSS är: Dels att man ska ha möjlighet att leva som andra trots sin funktionsnedsättning, att de skillnader som finns mellan de som har en funktionsnedsättning och de som inte har det ska utjämnas. Dels att jämlikhet ska uppnås mellan människor i alla olika delar av landet.

Socialstyrelsen skriver bland annat i sin analys av vissa LSS-insatser 2015: ”Det finns stora skillnader i hur insatsen ledsagarservice tillämpas i kommunerna. Olikheterna berör främst var insatsen kan beviljas, vem som ska svara för ledsagarens omkostnader och vad som ingår i personlig service.”

Vi måste bli bättre på att sprida kunskapen om målet med LSS, som är att alla har oavsett funktionshinder har rätt till ett liv som alla andra.

När vi säger stoppa nedrustningen av LSS, måste vi mena alla 10 insatserna i lagen, då jag tydligt kan visa att alla insatser är satt under press av ”sparbeting”, inte bara personlig assistans hos Försäkringskassan utan även övriga insatser ute i kommunerna.

Kanske kan man utrycka det som att solidariteten är satt under press av personlig vinning? Det är inte pengar som saknas för att uppfylla lagens mål, utan snarare viljan!

En mer positiv tolkning är att det bara är en fråga om okunskap och om svårighet till inlevelseförmåga om hur viktig LSS är för den lilla utsatta grupp som omfattas av lagen.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för Igne.
Annons för durewall.se
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana
Annonser
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se

Kommentarer

Instämmer helt, Harald…

Instämmer helt, Harald
Lagen har tio insatser. Medias fokusering har varit på en insats, assistans. Fast det har pågått generella besparingar inom hela LSS-lagen.
För att Sverige ska kunna återupprätta trovärdigheten hos personer med olika funktionsnedsättningar och dess anhöriga behöver landet en renodlad minister som inte drunknar i alla andra politiska uppdrag såsom baromsorg,äldreomsorg och jämställdhet. En minister som kan förbättra och argumentera att funktionsrättsfrågor utvecklas framåt och inte som nu bakåt.LSS-handläggarna är i nuläget ifrågasättande inte stödjande och hjälpande. En allt snävare tolkning görs.
Känner en stark oro för var den empatiska värdegrunden har tagit vägen för goda levnadsvillkor.

Yvonne Malmgren
Instämmer

Kort och gott. Alla aktiva i funktionsrättsrörelsen är förlorare om vi lägger massa energi på att sätta olika LSS-insatser emot varandra. Det är precis det regeringen vill. Låt oss inte gå ännu djupare in i den fällan än vi redan gjort.

Thomas Juneborg
Nytt sätt att jobba och tänka.

Tillsammans är vi starka, som Bamse säger! Funktionshindersrörelsen måste jobba mer tillsammans.
Jag och flera med mig måste kunna LSS-lagen bättre samt också nå ut mer till allmänheten. Vi måste ge röst åt dem, som själva inte kan formulera sina krav och önskemål.

Ulrika Lindgren
Tillsammans är vi starka

Du har rätt, Harald. Och den arbetsgrupp som bildats med företrädare för hela funktionsrättsrörelsen har varit noga med att ta avstånd från varje försök att splittra oss. Hela LSS ska värnas och utvecklas så att intentionerna från 1994 återupprättas.

Lars Ohly

Nya kommentarer

Inte förvånad

Nuvarande ledning för KD är inte vänner till LSS gruppen. De som var det har marginaliserats.

Frågan är om...

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se