Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Om förslaget Personligt stöd till barn

Blogginlägg

När Malmborg pratar kvalitetsuppföljning har hon missat att den saknas i kommunerna

Personligt stöd till barn är en ny insats som ska ersätta personlig assistans till barn, det vill säga personer under 16 år.

Det berör cirka 2000 barn som har assistansersättning från Försäkringskassan idag, och i mindre grad 330 barn som har personlig assistans från kommunen redan idag.

Det berör också många barn som inte idag kan få assistansersättning då de inte anses ha tillräckligt antal timmar i grundläggande behov och de som nu hamnar utanför för att en del av deras behov klassas som sjukvård, rätt eller fel.

Kritiken är massiv från funktionshinderrörelsen och assistansrörelsen. Även vi i FUB har stämt in i kritiken.

Jag gör det trots att jag som påläst i LSS alla förarbeten och i propositionen vet att Gunilla Malmborg egentligen har följt de riktlinjer som står i dessa skrifter.

Det finns i ursprunglig text en förklaring att de speciella insatserna för barn, som avlösning, korttidsvistelse och korttillsyn var menat, till skillnad mot de övriga insatserna, som stöd till barnets hela familj inkluderande syskon och föräldrar.

Vid den tiden nämndes inte personlig assistans för barn. Hela familjen skulle dock ha rätt till goda levnadsvillkor.

Kvalitetsuppföljning saknas

Så min kritik är inte att Malmborg föreslår en insats som teoretiskt skulle ge just den effekten som ursprungligt stod i LSS, utan att jag av egen erfarenhet vet hur illa kommunerna sköter andra insatser i LSS som till exempel gruppbostad. Och när Malmborg pratar kvalitetsuppföljning har hon missat att den saknas i kommunerna och att IVO knappast har tid med en sådan.

Jag konstaterade att SKL var ”försiktigt positiva” till denna insats, men….

Det är idag orealistiskt att 290 kommuner med bra kvalité och på ett likvärdigt sätt ska kunna utföra denna nya insats! Därav mitt nej till den nya insatsen!

Samtidigt får vi inte bara känslomässigt skicka utredningen i papperskorgen, då till exempel förslaget att staten tar över all personlig assistans för att undvika ”minuträkning” kanske är bra.

Däremot strider schabloner mot grunden i LSS! LSS handlar om att enskildas personliga behov ska styra beslut om insatser (med det undantag för barn jag noterade ovan).

ANNONS

Annons för Tidvis

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

Publicerad:
2019-01-11

Av: Harald Strand

Nyckelord:
Harald Strand, LSS, LSS-utredning, LSS-utredningen, assistans

3 thoughts on “Om förslaget Personligt stöd till barn”

 1. Harald Strand

  Det är ju uppenbart för oss som dagligen i många år följt utvecklingen av LSS, att det finns stora skillnader bland utförare, inte minst mellan kommuner.

  Mitt bekymmer när jag nu förordar personlig assistans är att det egentligen inte finns några yrkeskrav i ursprunglig proposition. Det blev säkert så för att insatsen ursprungligt var tänkt för personer som själva kunde styra sina assistenter. Nu när det är drygt 40 procent som tillhör personkrets 1 är det många som inte kan det. De är utlämnade till vad anhöriga eller assistenser tycker.

  Mitt andra bekymmer är att det finns 1000 assistansbolag där kvalitén på samma sätt som hos kommuner skiftar stort. Och riktig kvalitetsuppföljning från myndigheter saknas även där. Det ställer stora krav på anhöriga att försöka ha den kontrollen, vilket inte är enkelt i privata bolag.

  Jag saknar diskussion om detta! Diskussionen handlar bara om vinster. Det känns märkligt när pengar inte alls skulle styra LSS insatserna, utan bara individuella behov för ”de som behövde mer för att få lika”.

 2. Christer Pettersson

  Så vitt jag vet har det förekommit uppföljningar från kommunen för att ta reda på vad vi som anhöriga har tyckt i vissa frågor,runt boendet och de företag som för stunden drivet en gruppbostad.
  De kvalitetsansvariga på dessa företag har haft någon form av dragning för det anhöriga men sedan har det blåst över. Det är långt ifrån någon form av kvalitets uppföljning annat än att man dokumenterar avvikelser, händelser etc. i journaler.
  För att lyckas med det här tarvar det människor med speciell kompetens, certifierade kvalitets experter.
  Förutom det krävs en genomgripande utveckling av de personer som handlägger frågorna idag på vårt lands kommuner.
  Antagligen är jag ute och cyklar när grundproblemet finns långt över mitt huvud.

 3. Thomas Juneborg

  Harald, förslaget om förstatligande av assistansen stödjer jag som du vet. Oavsett vad som stod i förarbetena för drygt 25 år sedan går jag aldrig med på att barn inte ska få PA överhuvudtaget. Och vad gäller kvalitén på insatsen Personligt stöd till barn kommer den aldrig att fungera efter behov som du skriver.

  15 – timmarschablonen? Utan att ge sig in i en djupare diskussion om antalet timmar. LSS är glasklar, behoven är individuella, att sätta schabloner är därför ett allvarligt brott mot ett av grundfundamenten i lagen.

  Även om det finns några positiva saker så är det en överväldigande majoritet för det negativa, därför måste utredningen göras om från scratch med nya direktiv.

Comments are closed.