Sluta förminska problemen för LSS-gruppen | HejaOlika

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Sluta förminska problemen för LSS-gruppen

Blogginlägg

De 80 procent som inte har assistans har blivit osynliggjorda. De förvägras goda levnadsvillkor

Att byta namn minskar inte funktionsnedsättningen. Många gånger leder ett namnbyte i stället till minskat stöd!

De som driver på en förändring är ofta de som har en lindrig funktionsnedsättning och då med all rätt känner sig utpekade – att de i andras ögon inte anses vara fullvärdiga medborgare.

Men de förstör indirekt för de kamrater som har en svårare funktionsnedsättning. Då detta inte längre automatiskt (trots bra lag) ger det nödvändiga stöd de personerna behöver. Personer med svårare funktionsnedsättning blir ännu mer osynliga då deras duktigare kamrater tar över arenan.

Ta till exempel utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Det som nu gärna kallas funktionsvariation av de med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Problemet är att vi alla har funktionsvariation avseende intellekt och intelligens. Vi har alla olika intelligenskvot, men majoriteten har inget problem med detta. Ungefär 1 procent har en så låg IQ att de tillhör gruppen med utvecklingsstörning, och samtidigt tillhör de gruppen som har rätt till LSS.

LSS är ingen tvingande lag för dessa personer och har inte som mål att utpeka personer som mindre viktiga. Tvärtom har lagen som grund ”allas lika värde” och att även personer som tillhör LSS har rätt till ”ett liv som alla andra med goda levnadsvillkor”. En del behöver mer stöd för att nå dit. Om vi inte är observanta är det ett stöd som gärna i den ständiga kostnadsjakten berövas just de med stora behov – de som osynliggjorts.

Av de drygt en procent med utvecklingsstörning har drygt hälften lindrig utvecklingsstörning. Många av dessa tycker med all rätt att de borde få möjlighet till riktiga jobb, och inte automatiskt fastna i daglig verksamhet och jobb utan riktig lön. Oftast är det dessa personer vi ser i TV-underhållningen, som Lerins lärlingar, Glada Hudik, ICA-reklamen med mera.

Det är knappast konstigt att även allmänheten översätter LSS till det till synes måttliga stöd denna grupp har som behov. Synd bara att de inte automatiskt ger denna grupp riktiga jobb!

De behöver ofta omfattande stöd, vilket tyvärr ofta förvägras dem idag. Kanske för att även ansvariga politiker och tjänstemän inte ser de stora behoven?

Övriga personer med utvecklingsstörning har måttlig till grav sådan. För dem är LSS-stöd livsviktigt. De behöver ofta omfattande stöd, vilket tyvärr ofta förvägras dem idag. Kanske för att även ansvariga politiker och tjänstemän inte ser de stora behoven? De med stora problem flashar förbi i några nyhetsinslag på SVT eller Sveriges Radio samt i några få artiklar i andra media.

Ansvariga politiker och tjänstemän kan lugnt fortsätta blunda, då allmänheten inte reagerar tillräckligt starkt. Så länge vi tillsammans väljer en annan bild från nöjes-TV som den enda riktiga.

Lika frustrerad blir jag över att vi inom funktionsrättsrörelsen förminskar problemen och att LSS blivit synonymt med personlig assistans och assistansersättning. Många tror på allvar att det är så! Verkligheten är att de som har assistansersättning från Försäkringskassan endast utgör cirka 16 procent av alla som omfattas av LSS. Några procent ytterligare har personlig assistans från kommuner.

Jag förstår att många fler vill ha assistansersättning, då det är sättet att bli synlig! De övriga cirka 80 procenten (med andra LSS-insatser) har ju blivit mer eller mindre osynliggjorda och har inte många företrädare som slåss för deras lika värde. På så sätt förvägras de ett liv som andra – trots lagen. De förvägras goda levnadsvillkor, inte bara för att stödinsatserna brister i kvalitet, utan också för att de som fattiga aldrig kan uppnå goda levnadsvillkor.

Sluta förminska problemen för LSS-gruppen. Gör gärna istället som inom Hälso- och sjukvårdslagen: prioritera de med de största behoven. Naturligtvis innebär det, att de med största problemen kostar mest resurser. Allas lika värde måste få kosta, och Sverige är inget fattigt land!

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

Publicerad:
2019-09-29

Av: Harald Strand

Nyckelord:
Harald Strand, LSS, intellektuell funktionsnedsättning

7 reaktioner på ”Sluta förminska problemen för LSS-gruppen”

 1. Har aldrig kunna acceptera ordet funktionsvariation som synonym för funktionshinder/funktionsnedsättning. Vill man veta vad funktionsvariation är kan man försöka prata med mig före jag fått i mig frukostkaffet och sedan vänta tills jag druckit klart! Då får man garanterat se definitionen på variation. Men mina diagnoser och funktionsnedsättning varierar inte, dom är konstanta och begränsar mina förutsättningar.
  Problemet handlar om att många inte kan hålla två tankar i huvudet sammtisigt. Man kan ha dåliga dagar och man kan ha dagar då saker fungerar bättre, men har man diagnoser och handikapp är grundförutsäningen ändå den samma och måste allid tas med i beräkningen.
  Det känns som att man numera kan förvägra stöd och hänvisa till att vi minsann kan delta på samma vilkor som alla andra. Bara alla andra tar lite hänsyn, eller det jobb man (aldrig kommer att hitta) är handikappanpassat. Myndigheterna sätter den enskilde i en konstig situation där förutsätningarna beror på hur väl omgivningen kan tänkas ta hänsyn. Man hoppar över flera led och bortser från många problem.

  1. Du satte fingret på problemet för många unga/ vuxna som varje dag kämpar hårt för att öka sin delaktighet och smälta in i samhället.
   Tack!

 2. I många fall hänvisar man till andra LSS eller Sol insatser,
  insatser som sen inte går att verkställa,
  men det ser ”fint ut på pappret”

  Ett par exempel:
  Person med utvecklingsförsening och autism, blivit av med all sin PA,
  beviljas hemtjänst
  Ej verkställbar, pga olika personal, som dessutom är stressade och deras ankomst upplevs mer som stressande än hjälp även för individen.
  Stjälper mer än hjälper.

  Fråga till handläggare: Tycker ni att särskilt boende skulle kunna
  vara välfungerande för NN?
  Svar: Det är inte så vi tänker, men vi har ju talat om att det finns

 3. Christer Pettersson

  Harald tycker att ditt avslutande stycke är det mest gångbara i dina argument -Sluta förminska problemen för LSS-gruppen.

 4. En mycket viktig artikel. Särskilt i dessa tider då man i allt fler kommuner anser att det räcker med serviceboende för många som idag bor i gruppbostäder.

  Att i det läget gå i en riktning där man tonar ner den grad och art av stöd som personerna i vår målgrupp behöver är både farligt och dumt.

  Det som är specifikt för den som har rätt till LSS är effekterna en försening av utvecklingen av de kognitiva funktionerna under barn- och ungdomstiden.

  Graden av försening kan visa en stor variation. Men om denna sätts i relation till den normala utvecklingen har man tillgång till kunskaper både för att beskriva funktionsnedsättningen och ge stöd utifrån den enskilde personens behov.

  Det är i den riktningen vi borde gå. Öppenhet och konkretion.

  Att ha en funktionsnedsättning innebär att man tvingas använda alternativ strategier för att tillgodose samma mänskliga behov som andra. Det är givetvis behoven som är det viktiga. Inte hur man agerar för att tillgodose dem eller vilka ord man använder.

  I ett samhälle för alla finns en respekt för en sådan mångfald. Men man når inte ett sådant mål om man försöker dölja sin personliga situation.

 5. Thomas Juneborg

  Självklart är det allvarligt Harald att ungefär 75 % av alla som är beviljade andra LSS insatser än personlig assistans får så lite mediautrymme. Förfallet pågår ju även i 9 insatser till, varje dag, året runt.

  Sen angående benämningar. Jag säger inte att det är oviktigt men det finns utan tvekan många saker som jag tycker är viktigare. Tycker det läggs för mycket energi på detta. Själv gillar jag funktionsvariation men har inga problem (milt uttryckt) om du eller någon annan säger att jag har en funktionsnedsättning.

 6. Yvonne Malmgren

  Harald, fantastiskt du har satt ord på ett nytt fenomen i samhället.
  När vi byter ord, är det ett sätt att förminska behovet? Eller kommuner som tror att de har ett ”rättvisetänk”. Vart är demokratin i så fall på väg?

  Först vill jag ge ett exempel på en obotlig sjukdom, diabetes typ 1. Framför allt barn som insjuknar i tidig ålder. Sjukdomen är förskönad i samhället. Visst får de flesta ett långt liv med insulin men så har vi en liten grupp vars organ slås ut. Nya njurar vid trettio år, ställas på kö för en bukspottkörteltransplantation eller avlider i unga år. Dessa vuxna barn med typ 1 diabetes lyfts inte fram för då skulle det skapa panik hos majoriteten. Fonden som stödjer forskning för att förebygga och bota diabetes typ 1 hos barn och unga får alldeles för lite anslag/pengar. För att allmänheten tror att det inte en elak sjukdom. Vi får till oss bilder i samhället som generalisera alla. Det vi inte ser, det tar vi inte till oss. Och då missar vi att det finns en grupp människor som osynliggörs för majoriteten.

  Rättvisetänk !!!
  Nybro kommun bedriver daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och enligt SoL, socialtjänstlagen. Förra året var Nybro kommun en av kommunerna i Sverige som fick betala tillbaka stora delar av statbidraget. Man struntade i att höja eller återinföra ersättningen. I år införde man ersättningen igen. Habiliteringsersättning på fyrtio kronor enligt LSS finansieras tack vare statsbidraget. De som har beslut genom socialtjänstlagen finansieras genom kommunala skattepengar. För Nybro kommun vill inte göra skillnad på de som har beslut om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen. Höjer man habiliteringsersättningen för gruppen som omfattas av LSS måste man höja för den andra gruppen. Nybro kommun tror att de förmedlar ett ”rättvisetänk” till sina kommunmedborgare. Det man gör är att ställa (svaga) grupper mot varandra. Ett fenomen som växer i ett demokratiskt samhälle. När man ska motivera olika beslut.
  Helt ofattbart! För att få tillgång till LSS och dess insatser måste man först ha rätt inträdesbiljett. En utvecklingsstörning, förvärvat en bestående hjärnskada i vuxen ålder eller ha varaktiga psykiska, fysiska funktionshinder som påverkar ens vardag och inte beror på normalt åldrande. När det gäller socialtjänstlagen så handlar det om alla kommunmedborgare, om behov uppstår.
  Så var finns rättvisan? Att en del människor måste få mer verktyg för att uppnå ett värdigt liv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content