Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Tydlig lag – otydliga politiker!

Jag som av tydliga skäl kan LSS-lagen, vill vara tydlig med att LSS är en utmärkt lag om man väljer att följa den!

Många ansvariga politiker, tjänstemän och jurister vill påstå att lagen är otydlig, men det tyder bara på att de inte har läst lagens förarbeten, som propositionen och Handikapputredningen!

Det är nog snarare så att dessa påståenden om otydlighet är ett tecken på att man inte gillar lagen? I dessa tider när egoism är mer framträdande än solidaritet och där politiker har blivit mer populistiska, så är inte en lag som ger särskilda insatser till en liten röstsvag grupp så poppis?

Politiker sprider gärna dimma kring LSS, genom att prata om personlig assistans och om arbete. Trots att det är en minoritet i LSS-gruppen som har insatsen personlig assistans och försvinnande få i gruppen som kan få ett riktigt arbete. Daglig verksamhet är det ”jobb” man kan få och som en händelse vill man nu ge mer statliga medel för habiliteringsersättning och lägga ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om detta.

Detta blir en dimma för alla andra tilläggsdirektiv man inte ger och för att det är populistiskt då en ”lön” på 30-60 kronor per dag är lätt att angripa.

Men gruppens stora ekonomiska problem är knappast hab-ersättningen. Det är som Sveriges Radios Klartext den 7 september belyste och som jag och FUB skrivit både i inlägg på ReclaimLSS.org och här på HejaOlika samt i rapporterna ”Fångad i fattigdom”, att det inte går att leva ett gott liv på aktivitets-/sjukersättningen längre. En ersättning (lön/pension) som står och stampar samtidigt som de stora kostnaderna som hyra och mat rusar.

Är det så att politikerna i verkligheten saknar vilja att göra något åt LSS-gruppens prekära ekonomiska situation?

Jag brukar påstå att ansvariga politiker har hörselskydd och skygglappar – men är det så att de i verkligheten saknar vilja att göra något åt LSS-gruppens prekära ekonomiska situation? Det är ju inte så lätt att förbättra situationen nu, sedan man spridit dimma om ”LSS är för dyrt” och ”det fuskas stort i assistansersättningen”.

För personerna i LSS-gruppen blir konsekvenserna en usel personlig ekonomi, vilket strider mot LSS grundläggande mål om goda levnadsvillkor! Vem i ansvarig ställning bryr sig?

Annonser

Annons för Igne.

Annonser

Annons för Etac

 

Annons för Humana
Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana
Annonser
Annons för durewall.se
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons för Igne.

Kommentarer

Attityden mot personer som "kostar pengar" har blivit hårdare

Det är ingen hemlighet att LSS-gruppen är kraftigt överrepresenterade i såväl arbetslöshets- som fattigdomsstatistiken. Det vet givetvis politikerna om. Varför händer det då inte något för att på allvar motverka den otrevliga utvecklingen?

Jag tror att flera orsaker samverkar.
1) LSS-gruppen är en liten och resurssvag grupp. Totalt berörs ca 80 000 personer, det är inte ens en promille av Sveriges totala folkmängd. Alltså ingen grupp som är viktig att vinna för att ta över eller behålla regeringsmakten. Därmed är det också relativt riskfritt att ignorera gruppen.

2) Bristen på solidaritet med utsatta som Harald är inne på. Sedan lång tid tillbaka pågår en obehaglig utveckling i samhället där det blir allt ”fulare” att vara beroende av samhället för sitt uppehälle. Jag påstår att den utvecklingen började redan på 90-talen men tog fart på allvar när den s.k. ”jobb- vs bidragslinjen” blev ett mantra för drygt 10 år sedan. Den har bitit sig fast och det verkar inte spela någon större roll om det är alliansen eller socialdemokraterna som styr landet.

Det stora flertalet i LSS-gruppen är arbetslösa och kommer aldrig att få ett jobb. Hela livet kommer vi att vara beroende av stöd från samhället och blir då tyvärr, tyvärr med automatik förlorare i ett samhälle där acceptansen för att vara beroende av andra minskar. Att många av oss inte kan jobba överhuvudtaget spelar ingen roll – vi blir bara en ”kostnadsbörda” som inte tillför samhället någonting och ska definitivt inte ha en ökning i levnadsstandard som hänger med riksgenomsnittet.

Thomas Juneborg
Obehaglig populism

Förslaget om att höja habiliteringsersättningen är precis som Harald säger ett försök att sprida dimma över de förbättringar man borde göra.

Habiliteringsersättning, eller ”flitpengar” som det kallades från början, är en blygsam summa som skall fungera som en stimulans att delta i kommunens dagliga verksamhet. Och inte som en en lön för utfört arbete. Men många upplever den som en lön och den har därmed har ett stort symbolvärde. De allra flesta som får habiliteringsersättning saknar förmåga att värdera summans storlek i förhållande till arbetslivets normer och till sin totala ekonomiska situation. Där habiliteringsersättningen har en marginell roll.

Att höja habiliteringsersättningen blir för mig därför uttryck för en diskriminerande och förminskande människosyn där man på ett närmast oetiskt utnyttjar de berörda personernas begränsade resurser att värdera ekonomiska faktorer.

Anders Bond

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se