Vad är en Besserwisser? | HejaOlika

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Vad är en Besserwisser?

Blogginlägg

Jag har träffat ett antal politiker och beslutsfattare som varit tvärsäkra men visat sig ha ganska grund kunskap

Ordet kommer från tyskan och betyder direkt översatt ”bättre vetare”. Men det är knappast det vi menar idag utan snarare någon som vill framställa sig själv som allvetare. En som vet bättre än alla andra i olika ämnen, oftast många.

Som det står i Wikipedia är det ett pejorativ term där avsikten är att vara nedsättande eller förolämpande, att förminska andra med avvikande mening.

Det finns ingen bra svensk översättning, det som anges är ”viktigpetter”, men det känns inte helt rätt. Det finns något i arbetslivet som benämns ”härskarteknik”. Det brukar beskrivas i fem olika tekniker; att osynligöra, förlöjliga, undanhålla information, dubbelbestraffa samt påföra skuld och skam. Några av dessa är mer besläktade med besserwisser.

Jag har träffat ett antal kommunala politiker och förvaltningschefer som jag plockar in fållan ”besserwisser” i hur LSS ska tolkas, men som visat sig ha en ganska grund kunskap. Det är intressant att ökad kunskap, hos till exempel läkare och jurister, leder till att dessa blir mer ödmjuka i sina uttalanden. Tvärsäkra uttalandena förbyts ofta i mer försiktiga, ju mer specialister de är.

Det har även drabbat mig. Ju mer insatt i LSS jag blir, ju svårare har jag att ge tvärsäkra råd. Det bygger naturligtvis på att LSS är en individuell lag där den enskildes behov ska var styrande, och att alla personer har olika behov.

Jag har en viss förståelse för att beslutsfattare inom LSS, inkluderande jurister i Förvaltningsrätten, kan vara osäkra och gärna väljer att tolka efter vad som beslutats tidigare, så kallad rättspraxis. Det är, vilket jag tror ni förstår, inte rättssäkert. I stället borde alla beslutsfattare söka stöd i LSS principer, som är tydliga. Dessa är jämlikhet, självbestämmande, kontinuitet och delaktighet. Om du fortfarande är osäker, fundera på vad LSS mål om ”ett liv som andra” innebär. Kort sagt, sätt dig i den sökandes situation.

Jag har några avskräckande exempel där beslutsfattare uppenbart inte gjort detta utan valt tvångsflytta personer för att det passar kommunen. Glömde ni beslutsfattare att fundera över om det var ni själva som skulle tvångsflyttas?

Ett annat exempel är att beslutsfattare bestämt sig (trots att det absolut inte stämmer med lagen) för att den som bor i gruppbostad inte ska ha rätt till kontaktperson. Glömde ni kanske bort att ni själva inte bara umgås med arbetskamrater och grannar? Alla har rätt till egen god vän som varken är föräldrer, syskon, arbetskamrat eller granne.

Enligt många kommunala riktlinjer (som enligt lagen inte bör finnas och, om de ändå finns, absolut inte får vara styrande) att de som bor på gruppbostad har rätt till en (1) egen insats med personal en gång per vecka. Har beslutsfattarna det så själva? Jag tvivlar.

I brist på livserfarenhet behöver personer som arbetar inom LSS-verksamheter ett kunskapslyft. I samarbete med SKL har FUB begärt detta av staten i nästa budget.

Valfrihet är ju viktig för oss alla i dagens samhälle. Vi har snart så många val att vi knappt hinner med. Men personerna i LSS-gruppen, de med de största behoven, är helt bortglömda. Du får till exempel inte välja var du ska bo eller med vilka. Visst finns idag motsvarande problem i vissa städer med brist på bostäder för många oavsett funktionsnedsättning – men knappast för alltid, hela livet?

Med erfarenhet får du mer empati, om du inte haft det medfött eller fått det i din uppfostran. Det är det som livserfarenhet brukar ge. I brist på livserfarenhet behöver personer som arbetar inom LSS-verksamheter ett kunskapslyft. I samarbete med SKL har FUB begärt detta av staten i nästa budget.

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

Publicerad:
2019-06-10

Av: Harald Strand

Nyckelord:
Harald Strand, LSS, besserwisser, tvångsflytt

5 reaktioner på ”Vad är en Besserwisser?”

 1. Yvonne Malmgren

  Glömde och svara på vad en besserwisser är.
  För mig en person som vet bäst. Generalisera allt. Så här ska det vara. Avskalad från det verkliga livet.
  Besserwissern är en duktig talare för sin sak. Kan säkert dupera många, charmig i stunden och tror att hen kan allt.
  Helt enkelt en person som anser sig veta bättre än andra människor. Utan att sätta sig in i den enskildes vardagssituation. Besserwissern är för mig dem som lever långt ifrån verkligheten. Men dem har ett värde. De blir anställda i skattebaserade verksamheter för att ta de rätta besluten.

 2. Thomas Juneborg

  Ja, besserwissers finns det många av i statlig och kommunal förvaltning. Där inkluderar jag ALLA som i något diffust dokument vill reglera vad som är goda levnadsvillkor och leva som andra. Det är omöjligt att göra i en rättighetslag där individens behov står i centrum vilket är allt annat än otydligt i lagtexten. I så fall raseras hela fundamentet i LSS. Jag drabbades av det själv en gång för länge sedan när min hemkommun Jönköping gav sig tolkningsföreträde vad som är goda levnadsvillkor för mig.

  Hur stor är kunskapen om LSS och Funktionsrättskonventionen CRPD) bland våra beslytsfattere och byråkrater? Mycket dålig är min bedömning. Senaste veckan har jag ”roat mig” med att göra en djupdykning i den centrala artikeln 19 som handlar om ett självständigt liv, rätt till personlig assistans och Full delaktighet i samhället. Efter att ha läst det som kallas de allmänna kommentarerna där världsorganisationen närmare beskriver vad i det här fallet artikel 19 kräver för att förverkligas kan jag konstatera följande:

  Även om jag lämnar assistansvärlden som jag primärt sysslar med och tittar lite på hur det går till i på hur det går till i gruppboenden som Harald kämpar så för att de ska fungera så är det helt oförenligt med artikel 19 att t.ex:

  * Tvångsförflytta personer mellan boenden
  * Bara erbjuda ett boendealternativ
  * Begränsa möjligheten till egna aktiviteter utanför hemmet
  * Inte ge de boenden något inflytande om vem de vill ha hjälp med
  * Ta ut svinhöga hyror så att de boenden blir konstant panka – artikel 19 påtalar att fattigdom är ett mycket stort problem för funkisar runt om i världen.

 3. Mai Eriksson

  En sådan s k besserwisser mötte jag i min kommun på ett möte med förvaltningen. Ni vet den för personen som anser att de kan alla lagar och som med stöd av dessa obehindrat sätter sig på en mamma och god man. Den där chefen som i kraft av sin maktställning kan tala om för en förälder vad dennes unga vuxna barn behöver, något som mamman aldrig har förstått. Det hemska är att det inte var omsorg om den person det gällde utan omsorg om hennes egen förträfflighet och omsorgen om kommunens pengar. Dessvärre är det just dessa egenskaper som skapar karriär i en kommunal förvaltning. Avsaknad av empati, inkännande och vilja att skapa goda levnadsvillkor är inte de mest efterfrågade egenskaperna när man vill klättra.

 4. Yvonne Malmgren

  Det förs en Besserwisserpolitik i Sverige, helt avsaknad av ödmjukhet.
  När sorgen ramlar över mig så lever jag med mottot ”tur att det finns en morgondag”. Att följa LSS-lagens nedmontering sista tio åren har varit en tragedi. Läser om kvinnan som efter flera år blev av med sin ”kompis”, kontaktperson. Vidare förlorar personer sin habersättning vid daglig verksamhet. En man har fått ett nytt beslut efter tjugofem år om kraftigt nedskuren assistans som gör att han inte vet om han överhuvud taget ska kunna arbeta och försörja sig. I går läste jag om en kommun som har tagit beslut att endast tillåta dagsutflykter i gruppbostäder. Ingen semestervecka. Eller politikern i en Småländsk kommun som tyckte LSS var svindyrt. Listan kan göras lång. Detta var bara ett litet axplock. Jag är ingen bakåtsträvande människa. Tänk om ifall att vi hade kunna spola tillbaka bandet tjugofem år i tiden. När lagen var ny och fräsch. Säkert gjorde vi fel som handläggare men vi var inte färgad av dolda besparingar eller insnärjd i juridiken. Tänk om ifall att……….
  Ett människoliv består av glädje och sorg. Men om man dessutom blir fråntagna insatser/verktyg för att kunna få leva ett liv likt andra i samhället. Hur ska man då kunna leva under mottot ”tur att det finns en morgondag”. Vad är det för morgondag man vaknar upp till? Vanmakt,hjälplöshet och frustration!
  En politiker i Kalmar län skrev att jag hade rätt i mina insändare/debattartiklar men att jag måste ha tålamod. Då svarade jag att det har tagit tio år att nedmontera lagen ska vi ha tålamod i tio år att bygga upp den igen. Då fick jag inget svar. Jag vill fortsätta hålla drömmen levande att våra politiker tar sitt förnuft tillfånga och återupprätta lagens intentioner och dess ursprung med tillägg rättshjälp för den enskilde.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content