Allvarliga systemfel bakom vården av Josefin, 14

Allvarliga systemfel bakom vården av Josefin, 14

AFTONBLADET. Josefin, 14, lever bakom pansarglas i ett säkerhetshus med åtta vårdare i Eskilstuna. Från nio års ålder har hon klassats som “farlig”. 33 gånger har hon flyttats mellan vårdinrättningar över halva Sverige och mår allt sämre. Granskningen av fallet avslöjar allvarliga systemfel. Ingen myndighet har det fullständiga ansvaret för Josefin. Vårdbolag och familjehem kan slänga ut barn som Josefin när som helst.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Durewall