Elever med funktionsnedsättning ska inte särbehandlas

Elever med funktionsnedsättning ska inte särbehandlas

DAGENS SAMHÄLLE - DEBATT. Specialskolor ska hjälpa funktionshindrade elever att nå kunskapsmålen. Problemet är att verkligheten blivit en annan. Utgångspunkten för funktionshindrade elever ska i stället vara att de behandlas som alla andra tills det är bevisat att de av intellektuella skäl måste ha en särskild skolgång.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för PictureMyLife

 

Nyckelord (tags)