ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Logotyp för ESV.

PRESSMEDDELANDE. ESV har svarat på remissen Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. ESV avstyrker förslaget och menar att det är bättre att höja ersättningsnivåerna istället för att införa en skattereduktion.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Durewall

 

Nyckelord (tags)