Flicka flyttad 33 gånger mellan olika hem

BAROMETERN. Barn i behov av både socialt och psykiskt stöd får inte den vård de behöver. Enligt Aftonbladet har en flicka flyttats mellan olika vårdinrättningar 33 gånger. - Det är väldigt sorgligt.(TT)

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Tidvis