Funktionshindrade reduceras till bidragstagare

Björn Häll-Kellerman. Foto: Linnea Bengtsson.

DAGENS SAMHÄLLE - DEBATT. Den politiska retoriken om full delaktighet finns kvar. Men i politiken handlar det mest om besparingar. För att våra rättigheter återigen ska tas på allvar vill vi att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för PictureMyLife