Furuboda Folkhögskola förändrar arbetssätt och varslar

PRESSMEDDELANDE .Flera folkhögskolor i Sverige har under senare år lagt ned kurser som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, beroende på en svår ekonomisk situation med bristande anslag från myndigheterna. Nu förändrar även Furuboda Folkhögskola arbetssätt. Efter en översyn av verksamheten har föreningens styrelse tagit beslut att inleda fackliga förhandlingar för nödvändiga förändringar. Furuboda kommer därför att lägga varsel till arbetsförmedlingen. – Allas rätt att få utbildning har alltid varit en hjärtefråga för Furuboda och efter många år med dålig ekonomi är vi tvungna att ändra något för att klara framtiden, säger Jenny Anderberg, rektor och verksamhetschef. Det är en väldigt tråkig situation, men vi räknar med att de flesta kommer att få möjlighet till anställning i Furuboda Assistans AB.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Durewall

 

Nyckelord (tags)