Ingen ökad risk för autism med antidepressiva under graviditet

DAGENS MEDICIN. Forskning har tidigare pekat på en koppling mellan användning av antidepressiva läkemedel under gravidideten och en ökad risk för autismspektrumstörning och adhd hos avkomman. Men enligt en ny svensk studie verkar det inte finnas ett orsakssamband.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Durewall

 

Nyckelord (tags)