Lär av varandra om barn med problem

SMÅLÄNNINGEN. Att ha ett barn med Aspergers syndrom innebär att ständigt behöva hantera problem i vardagen. Att i en sådan situation kunna känna att man inte är ensam har stor betydelse.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana