Så fungerar kvalitetsarbetet på grund- och gymnasiesärskolan Rullen

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND. - Jag har valt att tro på Pareto-principen som menar att 20% av insatsen ger 80% av resultatet, säger Anne-Christine Svahn som är rektor på grund- och gymnasiesärskolan Rullen.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

 

Nyckelord (tags)