Särskolan ska ses över i utredning

KRISTIANSTADSBLADET. Allt fler särskoleelever går kvar i vanlig klass i skolan. Detta kräver kompetensutveckling av skolpersonal och mer pengar till särskolan slår en utredning fast.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Durewall

 

Nyckelord (tags)