Studie om hemmasittare ska ge kunskap i komplext ämne

PRESSMEDDELANDE. Runt om i Sverige finns barn och unga som inte går till skolan. Samtidigt som antalet ”hemmasittare” verkar öka, saknas tillräcklig forskning, kunskap och samverkan kring barnen som under långa perioder är borta från skolundervisningen. Ulf Petäjä, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, vill belysa frågan om hur samhället hanterar barn med långvarig och oroande skolfrånvaro.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för PictureMyLife

 

Nyckelord (tags)