"Vi måste prata mer om epilepsi"

"Vi måste prata mer om epilepsi"

BORÅS TIDNING. I dag uppmärksammas Världsepilepsidagen för tredje året i cirka 140 länder. Jessica Asp vill bidra till att allmänheten får inblick i hur det är att leva med sjukdomen och att det finns stort behov av forskning på området.

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för PictureMyLife

 

Nyckelord (tags)